FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder17/07/2020

När börjar preskriptionstiden?

Preskriptionstidens början är det brottets datum eller från domens datum

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Jag tolkar din fråga som att du är intresserad av att veta när en person inte längre kan dömas för ett brott. Reglerna om preskription för brott finner vi i Brottsbalken (1962:700), hädanefter kallad BrB. Här framkommer det att preskriptionstiden börjar räknas från den dag som brottet begicks. Var personen under 18 år när brottet begick kan det för vissa brott vara så att preskriptionstiden börjar att räknas från den dag personen fyller 18 år. De brott det gäller är främst vissa sexualbrott riktade mot barn. En längre lista för vilka brott där preskriptionstiden börjar från det att personen fyllde 18 år återfinns i lagen. (35 kap. 4 § BrB)

Vad händer ifall det finns en dom?

När en person fått en fängelsedom mot sig och domen har vunnit laga kraft räknas preskriptionstiden från den dag som domen blev gällande, alltså den dag den vann laga kraft. Denna preskriptionstid förutsätter dock att verkställigheten för fängelsestraffet inte påbörjats. (35 kap. 8 § BrB)

Sammanfattning

Sammanfattningsvis så gäller preskriptionstiden för ett brott från den dag som brottet begås. I händelse av att en person blivit dömd till fängelse men straffet ej har kunnat verkställas så gäller preskriptionstiden från det att domen vann laga kraft.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo