När börjar min uppsägningstid löpa då jag är sjukskriven?

FRÅGA
Vad gäller om jag säger upp mig själv medans jag är sjukskriven? Börjar min uppsägningstid löpa medans jag är sjukskriven eller först efter det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga rör sig om arbetsrätt och uppsägning blir lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig för att besvara din fråga.

Det stämmer att du har rätt att säga upp dig när du är sjukskriven. Det som generellt sätt gäller är att du måste följa den uppsägningstid som finns inskriven i ditt anställningsavtal. Du har alltid rätt till minst en månadsuppsägningstid, enligt 11 § LAS. Detta innebär att dina arbetsvillkor kommer att stå kvar i minst en månad, från dess att du har sagt upp dig. Vidare innebär detta om du nyss har blivit sjuk, så har du då rätt till sjuklön från arbetsgivaren i 14 dagar.

Enligt 10 § LAS börjar uppsägningstiden löpa efter att den anställde tagit del av uppsägningen (det vill säga efter att du har sagt upp dig eller blivit uppsagd). Det finns dock ett undantag från detta som gäller i det fall där du varit på semester och där din uppsägningstid anses börja löpa då du kommit tillbaka från semestern. Undantaget omfattar dock inte det fall man är sjuk eller sjukskriven. Här gäller som tidigare nämnt att uppsägningstiden börjar löpa från den tid du har meddelat om din uppsägning eller tagit del av meddelandet.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är det bara att återkomma till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1540)
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran
2020-05-29 Kan en visstidsanställd bli uppsagd i förtid enligt turordningslista?

Alla besvarade frågor (80669)