När börjar företrädesrätten gälla?

FRÅGA
HejJag har blivit uppsagt på grund av arbetsbrist och har företrädesrätt till återanställning som gäller i 9 månader. Under den perioden får jag vid flera tidpunkter visstidsanställning hos samma arbetsgivare. Gäller den här perioden på 9 månader från och med min sista anställningsdag som tillsvidareanställd eller från och med sista dag på den senaste anställningsdagen?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ges en möjlighet till återanställning (22 § lagen om anställningsskydd). En förutsättning för att företrädesrätten ska gälla är att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt minst tolv månader under de senaste tre åren samt att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen (25 § första stycket lagen om anställningsskydd).

Företrädesrätten på nio månader börjar gälla från och med den tidpunkten då uppsägning skedde (det vill säga inte efter utgången uppsägningstid), eller om det avser visstidsanställningar från och med den tidpunkt då besked om uppsägning lämnades eller borde ha lämnats (25 § andra stycket lagen om anställningsskydd).

Om arbetsgivarens verksamhet har flera driftsenheter eller olika kollektivavtalsområden så gäller företrädesrätten en återanställning inom den driftsenhet eller kollektivavtalsområde som arbetstagaren var anställd inom när dennes tidigare anställningen upphörde (25 § tredje stycket lagen om anställningsskydd).


Vid företrädesrätt har du rätt att få en återanställning inom samma driftsenhet eller samma kollektivavtalsområde om det uppstår en ledig tjänst. Det finns inget krav på att den nya anställningen ska ha samma anställningsform som arbetstagarens tidigare anställning.I ditt fall
Förutsatt att de visstidsanställningar som du har fått under perioden för företrädesrätten antingen är inom samma driftsenhet eller kollektivavtalsområde så har du därmed utnyttjat din företrädesrätt, även om du fick en visstidsanställning och inte en tillsvidareanställning.

Om din senaste visstidsanställning inte blev en fortsatt anställning på grund av arbetsbrist så kan det också aktualisera en företrädesrätt i enlighet med 25 § lagen om anställningsskydd. Om inte, så aktualiseras ingen företrädesrätt.


Vänliga hälsningar,

Jessica Jacob
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?