När började mina fem år med prick i registret?

2020-08-24 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag undrar när min prick från registret försvinner. Det handlar om att ha brukat narkotika. Händelsen ägde rum i februari 2016, fick underrättelse om beslut i september 2016. Sedan fick jag ett papper om strafföreläggande oktober samma år. När började mina 5 år med prick i registret?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Belastningsregistret innehåller uppgifter om bland annat den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott (3 § första punkten lag om belastningsregister). Uppgiften förs in när domen/beslutet/föreläggandet vunnit laga kraft, dvs när det inte längre går att överklagas och därmed står fast.

Om ett strafföreläggande har godkänts gäller det som en dom som har vunnit laga kraft (48 kap. 3 § rättegångsbalken). Det innebär att dina fem år med prick i registret påbörjades när du godkände strafföreläggandet och kommer att gallras från registret fem år efter godkännandet (17 § nionde punkten lag om belastningsregister).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1315)
2020-09-22 Antagningskrav till polisutbildningen
2020-09-21 Har en misshandelsdom för 20 år sedan betydelse för ett åtal om misshandel som väcks idag?
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (84437)