När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?

2021-04-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej Lawline,Jag har en fråga rörande ansökan om uppehållstillstånd för anknytning och inlämnande av begäran om att avgöra ärende.Jag har skickat in en ansökan via Migrationsverkets e-tjänst som ombud (med fullmakt) för min frus räkning och vi har nu väntat 9 månader utan livstecken från myndigheten och funderar på att skicka in en begäran om att avgöra ärendet.Då hon inte haft sin intervju än ( hon har inte ens blivit kontaktad angående det) så undrar jag om det spelar roll ifall hon haft intervjun eller ej när det gäller begäran om att avgöra.Vad jag förstår så är det troliga att vår begäran om att avgöra ärendet blir avslagen och att vi kommer att behöva överklaga till Migrationsdomstolen. Men påverkar det att vi inte haft intervjun (kan ansökan ses som att den ej är komplett och att det blir svårare att överklaga). Bör vi vänta tills hon haft sin intervju med att skicka in begäran?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Begäran att avgöra ett ärende är en möjlighet enligt förvaltningslagen. Enligt bestämmelsen får man som part skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ett ärende om det inte avgjorts senast inom sex månader. Begäran om avgörande får göras en gång under ärendets handläggning. Avslås begäran kan den överklagas till förvaltningsrätten (12 § förvaltningslagen). Om överklagandet bifalles ska det beslutas om att myndigheten föreläggs att snarast, eller inom den tid överinstansen bestämmer, avgöra det överklagade ärendet (49 § förvaltningslagen).

Min rekommendation i ert fall är att ni väntar med att begära avgörande. Risken är att ni får avslag med beskedet att det inte är möjligt att avgöra det. Det finns även en stor risk att ni nekas vid ett överklagande. Skälet är ganska enkelt; har det inte gjorts någon intervju kan ärendet inte avgöras. Intervjun sker på svensk utlandsmyndighet (ofta ambassad) varför möjligheten att påverka intervjun i regel ligger utanför Migrationsverkets kontroll utan ligger på den lokala myndigheten. Har ni väl ansökt om avgörande av ärendet och fått avslag har ni inte möjlighet att begära det igen.

Sammanfattningsvis är min rekommendation att ni väntar med att begära om avgörande tills din fru har haft sin intervju. Dels ökar det möjligheterna att nå framgång för att det praktiska momentet är genomfört, dels har det då sannolikt gått ännu längre tid än nuvarande nio månader vilket torde tala till er fördel.

Önskar du längre fram hjälp av en av våra jurister med begäran eller överklagande är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1235)
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?
2021-10-06 Alternativt skyddsbehövande, möjligt att resa till sitt hemland?
2021-10-05 Kan jag få ett ryskt medborgarskap tack vare att min dotter är rysk medborgare?

Alla besvarade frågor (96356)