När blir man skattskyldig när man flyttar tillbaka till Sverige?

2020-01-23 i Gåvoskatt
FRÅGA
1/ Om man varit bosatt i England och betalat skatt i England sista 10 åren /utskriven från Sverige men svensk medborgare/ och flyttar tillbaks till Sverige när börjar man då betala skatt i Sverige? 2/ Om man som ovan bor i England och vill ge en gåva bestående av aktier i depå i Sverige till person bosatt i Sverige hur betalar man då skatt? Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du har två olika frågor, kommer jag att dela upp mitt svar i "fråga 1" respektive "fråga 2" för att svara på dina frågor så tydligt som möjligt.

Dina frågor aktualiserar regler som återfinns i inkomstskattelagen (IL).

Fråga 1

Om avsikten med din flytt till Sverige är att du stadigvarande ska bo och vistas i landet kommer du enligt lagens mening att bli obegränsat skattskyldig i Sverige, då du kommer att vara bosatt i Sverige (3 kap. 3 § IL). Innebörden av att vara obegränsat skattskyldig är att du blir skattskyldig för alla dina inkomster både i Sverige och i utlandet (3 kap. 8 § IL). För att du ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige krävs det att du uppfyller någon av de tre punkterna i 3 kap. 3 § IL – (1) att du är bosatt i Sverige, (2) att du stadigvarande vistas i Sverige, eller (3) att du har väsentlig anknytning till Sverige och att du tidigare har varit bosatt här. (Innebörden av att ha väsentlig anknytning till Sverige hittar du i 3 kap. 7 § IL). Eftersom du har tänkt att flytta tillbaka till Sverige kommer du troligen att bli obegränsat skattskyldig när du flyttar tillbaka hit (3 kap. 3 § första punkten IL).

Gällande exakt när du ska anses vara obegränsat skattskyldig är svårt för mig att bedöma, men enligt Skatteverket ska de faktiska omständigheterna i varje enskilt fall beaktas vid bedömningen av när en person ska anses vara bosatt i Sverige eller inte. Bedömningen ska göras utifrån objektivt konstaterbara fakta som rör den skattskyldiges bosättningsförhållanden. En persons folkbokföring är därmed inte per automatik avgörande för att han eller hon ska anses som bosatt i Sverige. Skatteverket menar att om du stadigvarande har vistats i Sverige i mer än sex månader, ska du anses vara bosatt i Sverige (läs mer här).

Fråga 2

Gällande din fråga om gåvan bestående av aktier, ska mottagaren av gåvan inte beskattas då det inte finns någon gåvoskatt längre i Sverige (8 kap. 2 § IL). Alltså blir din gåva helt skattefri för gåvotagaren.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, och hör gärna av dig till oss igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Rojan Arikan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll