När blir körkortet indraget om man har prövotid?

2020-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej jag blev nyligen stannad av polisen för fortkörning på motorväg. Körde 108km/h på en sträcka som var 90. Fick böta 2500kr men fick behålla körkortet. Fick körkortet för 2 månader sedan. Hur kommer de sig att jag fick behålla körkortet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt kortfattade svar är att du har begått en ringa överträdelse där ett körkortsingripande inte är behövlig, utan där du endast får penningböter för överträdelsen. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller vid överträdelser av hastighetsbegränsningar, vad bötesbeloppet kan bli, hur man avgör om det är en ringa eller en hastighetsöverträdelse av normalgraden, vidare kommer jag att redogöra under vilka omständigheter som ett körkort kan bli återkallat.

Regler och bestämmelser gällande trafik finner du i Trafikförordningen (1998:1276) (TraF), specifikt gällande hastighet i trafik finner du reglerna i 3 kap. 14-17 §§ TraF.

Vad gäller vid en hastighetsöverträdelse?

Att köra över hastighetsbegränsningen innebär att man bryter mot bestämmelsen, 3 kap. 17 § TraF, och har till följd att man döms till penningböter, 14 kap. 3 § TraF. Enligt 5 kap. 3 § fjärde punkten Körkortslagen (KörkL). ska ett körkort återkallas när körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot ska körkortet inte återkallas om överträdelsen kan anses som ringa.

Vad som menas med en ringa hastighetsöverträdelse framgår inte av lag utan det framgår av praxis och förarbeten (se Prop. 1992/93:189 S. 3-4.). Förarbetena framhåller att hastighetsöverträdelser med 30 km/h eller högre på väg med hastighetsbegränsning 50 km/h eller högre bör inte anses som ringa. På vägar med hastighetsbegränsning lägre än 50 km/h, utanför skolor m.m., ska ett överskridande på 20 km/h anses vara av den karaktären för ett indraget körkort. Detta innebär exempelvis att om man kör 30 km/h över hastighetsbegränsningen på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h (80 km/h) kommer detta innebära att körkortet vanligtvis återkallas. Om man kör 20 km/h över hastighetsbegränsningen på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 40 km/h (60 km/h) kommer det även här vanligtvis bli aktuellt med ett körkortsingripande.

När blir körkortet återkallat?

När man gör sig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är ringa är det transportstyrelsen som återkallar körkortet, och väljer man att överklaga beslutet bör man göra det till förvaltningsrätten. När man får körkortet indraget får man även en S.K. spärrtid. Spärrtiden är den tid man måste vänta innan man kan få ett nytt körkort utfärdat, tiden bestäms på minst 1 månad och högst 3 år. Vid bestämmandet av hur länge spärrtiden ska löpa utgår man från överträdelsens svårighetsgrad. Andra omständigheter som kan vara av betydelse är behovet av körkortet, tidigare trafikförseelser och även hur lång tid det gått från dess att brottet begicks och körkortsingripandet ägt rum, 5 kap. 6 § KörkL.

Vad innebär det att man har prövotid?

Prövotid innebär att man under två års tid från att körkortet utfärdades måste göra körprov, teoriprov samt riskutbildning på nytt om man begår en trafikförseelse som inte är att anse som ringa. Detta innebär alltså att samma förutsättningar gäller för någon med prövotid resp. utan prövotid, den enda skillnaden är att en person utan prövotid på sitt körkort inte behöver lämna nya godkända kör- och teoriprov samt godkända riskutbildningar.

Vad är storleken på bötesbeloppen?

Det är riksåklagarens föreskrifter som bestämmer storleken på bötesbeloppen gällande trafikförseelser, vilka du finner här, S.15

Av förordningen framgår bötesbeloppen enligt:

Hastighetsbegränsning 50 km/h eller lägre

1–10 km/h: 2 000 kr.
11–15 km/h: 2 400 kr.
16–20 km/h: 2 800 kr.
21–25 km/h: 3 200 kr.
26–30 km/h: 3 600 kr.
31–35 km/h: 4 000 kr.
36–40 km/h: 4 000 kr.
41– 50 km/h: till åklagare
51 km/h och över: till åklagare

Hastighetsbegränsning högre än 50 km/h

1–10 km/h: 1 500 kr.
11–15 km/h: 2 000 kr.
16–20 km/h: 2 400 kr.
21–25 km/h: 2 800 kr.
26–30 km/h: 3 200 kr.
31–35 km/h: 3 600 kr.
36–40 km/h: 4 000 kr.
41–50 km/h: 4 000 kr.
51 km/h och över: till åklagare

Vad gäller i ditt fall?

I ditt fall har en hastighetsöverträdelse begåtts på en väg där högsta tillåtna hastighet är 90 km/h och du färdades 108 km/h över den gällande hastighetsbegränsningen. Detta medför att påföljden blir 2400 kr i penningböter men du får fortfarande behålla körkortet, hade du däremot färdats 120 km/h skulle ditt körkort mest sannolikt blivit indraget och dessutom hade du fått 3200 kr i penningböter. Att du har en prövotid har ingen betydelse i ditt fall utan den enda skillnaden är som nämnt ovan är att du endast hade behövt "ta om körkortet på nytt" om överträdelsen inte varit av ringa betydelse.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (811)
2020-11-26 Kan jag ta nytt körkort i Tyskland om mitt svenska körkort är återkallat?
2020-11-24 Vilka kan konsekvenserna bli vid olovlig körning för en 16-åring?
2020-11-23 Vad gäller vid fortkörning och olovlig körning?
2020-11-23 Vad händer om jag inte genomfört uppkörningen när jag kör olovligt?

Alla besvarade frågor (86576)