FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll15/01/2023

När blir förälder skyldig att betala underhållsbidrag?

Min dotter är 13 år och har därmed rätt att välja vart hon vill bo. Hon har valt att bo hos sin mamma merparten av tiden (3-4 dagar varannan vecka med mig) Som jag förstår det så har då mamman rätt till underhållsbidrag. Så jag får en dubbel bestraffning. Dels träffa min dotter mindre och dels sponsra mamman för att hon sett till att min dotter känner att hon måste "välja sida". Stämmer det?

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Bestämmelser om vårdnad och underhåll finns i 6 och 7 kap föräldrabalken (FB). 


Barnets boende 

Fram tills att barnet fyller 18 år står det under vårdnad av barnets föräldrar. Vårdnaden kan vara gemensam eller enskild, men eftersom inget annat framgår av din fråga så utgår jag från att ni har gemensam vårdnad. Det innebär att vårdnadshavarna tillsammans har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, vilket exempelvis är var barnet ska bo, 6 kap 11 § FB. I takt med barnets stigande ålder ska dock hänsyn tas till barnets egen vilja. Enligt praxis får barnet allt mer inflytande i sina föräldrars beslut från och med att barnet blivit 12 år, men barnet har ingen absolut bestämmanderätt förrän det blivit myndigt. Alltså, att din 12-åriga dotter har rätt att bestämma själv var hon vill bo stämmer inte riktigt, men hennes åsikt ska tillmätas betydelse. I sista hand är det dock vårdnadshavarna som ska bestämma detta, med utgångspunkt i vad som är bäst för barnet, 6 kap 2 § FB och 6 kap 11 § FB. 


Underhållsskyldighet

Vidare till underhållet. Det är barnets föräldrar som ansvarar för underhåll för barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, 7 kap 1 § FB. I första hand är det barnets grundläggande försörjningsbehov som ska tillgodoses. Kostnaderna för barnets behov ska fördelas mellan föräldrarna, 7 kap 1 § tredje stycket FB. 


När ska man betala underhållsbidrag?

Om barnet står under gemensam vårdnad men varaktigt bor hos den andra föräldern, så fullgör den föräldern som inte varaktigt bor med barnet sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Det här bygger dock på att er dotter varaktigt bor hos mamman. Om det kan anses att barnet växelvis bor hos båda föräldrarna uppstår ingen skyldighet att betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Växelvis boende behöver inte vara 50/50, utan 60/40 har också godtagits. Eftersom det verkar som att din dotter bor hos dig max 8 dagar i månaden, så är det dock inte troligt att hon bor växelvis. Din dotter anses varaktigt bo hos sin mamma och därför är du skyldig att betala underhållsbidrag, 7 kap 2 § första stycket andra punkten FB


Storleken på underhållsbidraget bestäms efter föräldrarnas ekonomiska situation och barnets behov. På försäkringskassans hemsida finns en kalkylator som kan hjälpa er räkna ut en rättvis summa för underhållsbidrag. Ni kan antingen komma överens muntligt, eller så finns det avtal om underhållsbidrag ni kan fylla i. 


Jag hoppas du fick svar på din fråga och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.


Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”