När betalas en boutredningsman?

FRÅGA
Hej! Min man har gått bort och vi är fyra dödsbodelägare varav jag är efterlevande maka och övriga är särkullbarn som ska ärva. Min son på 10 år är efterarvinge. Vad jag har förstått görs först en bodelning och sen arvskifte. Det jag inte förstår är från vilken del boutredningsmannens kostnader ska dras av - före bodelningen eller efter? Tacksam för svar. Mvh,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

Det stämmer att det först ska göras en bodelning, sedan ett arvskifte av ett dödsbo (23 kap. 1 § ÄB).

En boutredningsman har rätt till ersättning för sitt arbete. Ersättningen ska i första hand betalas av dödsboet men om det saknar medel för betalning, är det den som ansökt om boutredningsmannen som är ansvarig för ersättning (19 kap. 19 § 2 st ÄB).

Skatteverkets hemsida har mer information gällande boutredningsmän. Där framgår att boutredningsmannen vanligtvis inte begär ersättning förrän uppdraget är slutfört (alltså efter bodelningen), men om utredning drar ut på tiden, kan hen tillgodoräkna sig en del av det utförda arbetet innan det är slutfört.

Du kan läsa mer på: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/322288.html#h-Forordnande-om-boutredningsman

Hoppas du fick svar på din fråga!

Melinda Roos
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (872)
2019-08-21 Kolla om en person har fått ett arv
2019-08-21 Dödsbodelägare hör inte av sig
2019-08-19 Arvsrätt - uppdelning
2019-08-17 Min morfar har ett barn sedan tidigare, hur blir det med arvet efter honom?

Alla besvarade frågor (72151)