När betalar man skadestånd?

Jag har blivit dömt att skulle betala skadesstånd (780 kr) inklusiva ränta. Jag har inte fått ett faktura på det - hur lång tid efter dommen kan jag förvänta det? Hur länge får mottparten dröja för att tjäna ränta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga vilken skada skadeståndet syftar att ersätta, men jag kommer i mitt svar utgå från att det rör sig om ett brottmål där du ålagts att betala skadestånd till en målsägande.

Hur betalar jag skadeståndet?

När man åläggs en skyldighet att betala skadestånd i brottmål måste man själv ta reda på till vem och hur man ska betala. Man får alltså som utgångspunkt inget inbetalningskort eller räkning, utan måste själv kontakta målsäganden eller ett juridiskt ombud som företrätt dig eller målsäganden som kan hjälpa till att förmedla kontakt för att kunna betala skadeståndet.

I vissa fall kan man dock få ett inbetalningskort från Kronofogdemyndigheten. När domen vunnit laga kraft kontaktar kronofogden den som är berättigad till skadestånd och frågar om denne vill ha hjälp att driva in det. Om personen tackar ja till hjälpen skickar kronofogden ett brev till dig med instruktioner om hur du gör för att betala. Då tillkommer vissa administrativa avgifter för kronofogdens hantering. Utgångspunkten är dock att du själv måste ta reda på hur och till vem som skadeståndet ska betalas.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Du kan även läsa mer om hur skadestånd betalas på kronofogdens hemsida.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo