När betalar försäkringsbolaget ut ett felaktigt draget belopp?

2020-10-17 i Fordringar
FRÅGA
Ett försäkringsbolag ska återbetala felaktigt draget belopp,hur länge måste jag vänta
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det bästa du kan göra är att åter höra av dig till försäkringsbolaget och/eller den aktuella handläggaren som sagt att de ska återbetala det felaktigt dragna beloppet till dig. Det finns ingen lagstadgad gräns inom vilken tid beloppet ska återbetalas, men du ska inte behöva vänta hur länge som helst. Ibland har försäkringsbolagen vissa rutiner för hur och när det görs, men ibland kan ansvaret ligga på en person i organisationen. Hör därför av dig till dem och påpeka att du önskar att återbetalningen görs snarast så att ditt ärende inte hamnat mellan stolarna någonstans.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?