När beräknas värdet av en testamenterad fastighet?

FRÅGA
Min pappa gick bort april 2019, han och sambon hade gemensam bostad som då värderades till 900.000:-.Idag säger hon att en ny värdering ska göras om det ska bli arvskifte, (hon bor kvar i bostaden.)Min fråga är om det är så att en ny värdering måste göras?Jag är hans enda arvinge och dom hade ett testamente som vi försöker följa.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Du undrar om bostaden ska värderas på nytt vid ett arvsskifte. Eftersom du är din fars enda arvinge är du i lagens mening hans bröstarvinge. (2 kap. 1 § ärvdabalken) Sambos ärver inte varandra automatiskt utan det krävs ett testamente. Svaret på frågan beror lite på hur testamentet är utformat. Om det skett ett arvskifte efter din far, och sambon ärvt alla tillgångar (kvarlåtenskap), kommer nästa arvskifte att ske efter den efterlevande sambons bortgång.

Det vanligaste är att sambos utformar ett testamente där det framgår att den efterlevande sambon ska ärva alla tillgångar med fri förfoganderätt, och att barnen får ta del av arvet först när också den efterlevande sambon gått bort. Fri förfoganderätt betyder att den efterlevande fritt får disponera över tillgångarna under sin livstid, men hen får däremot inte testamentera bort tillgångar eller ge bort stora delar som gåvor. Den först avlidne sambons arvingar, det vill säga du, har sen rätt till en viss andel av den efterlevande sambons tillgångar. Andelen beror på hur stor del arvet från din pappa utgör av de totala tillgångarna efter hans sambo. När man ska räkna på arv tittar man på tillgångarnas värde i samband med bouppteckningen och arvskiftet. Vad deras gemensamma bostad är värderad till idag spelar alltså vanligtvis ingen roll, utan det är dess värde när sambon gått bort som är relevant.

Eftersom jag inte har tillgång till testamentet är det lite svårt att besvara din fråga. I Sverige är vi nämligen väldigt fria i hur vi kan utforma testamenten. Det vanligaste är dock att man tittar på tillgångarnas värde när den efterlevande partnern gått bort.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1081)
2021-06-15 Vem har hand om bouppteckningen?
2021-06-12 Vad gäller när en arvinge har en fordran mot dödsboet?
2021-06-08 Ska en arvtagare genom testamente närvara vid bouppteckningsförrättningen?
2021-06-03 Blir barnbarn efterarvinge eller dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93149)