När behöver kravet på tillräckligt stor bostad vara uppfyllt?

2020-06-23 i Migrationsrätt
FRÅGA
HejJag sökte min fru och mina fyra barn uppehållstillstånd. Idag har jag fått ett brev från migrationsverket och jag har fått avslag om min ansökan.Dom hade sagt att jag måste har en lägenhet som räcker hela familjen. Men jag kan inte för att jag skickar pengar till min familj varje månad. Jag hade förklarat till migrationsverket om det och jag kan skaffa en lägenhet när min familj har fått visa.Finns det hjälp om det eller kan jag överklaga. Tack
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga
Jag tolkar din fråga som att du redan har uppehållstillstånd i Sverige eller redan är svensk medborgare och har nu fått avslag på din ansökan om att din fru och era barn ska få uppehållstillstånd i Sverige. Utlänningslagen (UtlL) reglerar uppehållstillstånd och är således aktuell för din situation. Även lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (BegränsningL) gäller vid situationen och har företräde framför UtlL.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning
Huvudregeln är att uppehållstillstånd ska beviljas till din fru och dina barn om du har uppehållstillstånd i Sverige (5 kap. 3 § UtlL). Däremot finns krav på att du ska kunna försörja dig och din familj samt ha en tillräckligt stor bostad (5 kap. 3b § UtlL). Detta gäller även om du är svensk medborgare (9 § BegränsningsL).

Bostadskravet måste vara uppfyllt vid prövotillfället
Utgångspunken är att både försörjningskravet och bostadskravet behöver vara uppfyllt vid tillfället då Migrationsverket prövar om uppehållstillstånd ska beviljas eller inte. Däremot så kan det räcka med att det finns en tydlig prognos att försörjnings och bostadskravet kommer att vara uppfyllt i vart fall ett år framåt i tiden (MIG 2019:12, MIB 2011:16). Exempel på detta anges vara att man tidigare fått förlängt hyreskontrakt eller har en lägenhet som står redo för förfogande även om man ännu inte använder den.

Sammanfattning
Du behöver både ha försörjningskravet och bostadskravet uppfyllt vid det tillfälle Migrationsverket prövar frågan om uppehållstillstånd. Du kan självklart alltid överklaga, men tidigare bedömningar av Migrationsdomstolen talar för att du behöver åtminstone ha en konkret försäkran om att bostadskravet kommer att vara uppfyllt för att uppehållstillstånd ska beviljas. Exempelvis om du skulle ha möjlighet att skriva ett hyresavtal om minst ett år för en lägenhet som du kommer ha tillgång till när din familj anlänt till Sverige.

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?