När avskrivs lån från CSN?

2020-05-29 i Skuld
FRÅGA
Hej jag har fyllt 65 i 17 feb och har gått i pension och har mindre än 6000 kr i månad ber jag att ni avskriver resterande lån som har från CSN.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du sedan tidigare skulder hos CSN och vill nu när du fyllt 65 år att dessa avskrivs.

När en skuld från CSN avskrivs varierar beroende på när du tagit lånet och om du skött betalningarna de senaste åren. Enligt gällande regler, för lån tagna efter år 2001, avskrivs skulden i början av det år du fyller 68 år. Om du vid 68 års ålder inte har betalat årsbeloppen för de tre senaste tre åren, kan du inte få hela lånet avskrivet (4 kap. 25 § studiestödslagen). Betalningsskyldigheten kvarstår för årsbeloppen för de senaste tre åren i den mån de har förfallit till betalning och du inte betalt dem.

Om du tagit lånen före den 30 juni 2001 skrivs lånet av i början av det år du fyller 65 år. Samma regler gäller som enligt de nuvarande, dvs att betalningsskyldigheten kvarstår för årsbeloppen för de senaste tre åren i den mån de har förfallit till betalning och du inte betalt dem.

Som utgångspunkt behöver du inte ansöka om avskrivning av lånen utan så ska ske automatiskt det år du fyller 65 år eller 68 år, beroende på när du tagit lånen. Det kan krävas att du ansöker om avskrivning i vissa fall; så är fallet om du studerat på en skola som inte lämnar uppgifter om godkända poäng till CSN eller om du studerat utomlands och erhållit studielån från CSN.

I ditt fall borde lånen vara avskrivna om de är tagna före den 30 juni 2001. Har du däremot tagit dem därefter avskrivs de först det år du fyller 68 år. Har du inte betalt för de senaste tre åren kan du inte få hela lånet avskrivet. Om du uppfyller förutsättningarna för avskrivning kan det som sagt även bero på att du t.ex. studerat utomlands med studiemedel. I sådana fall råder jag dig att kontakta CSN.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (473)
2021-01-19 Vad kan man göra för att driva in en skuld?
2021-01-10 Indrivning av skuld som privatperson
2020-12-20 Obetalda skulder vid dödsfall
2020-12-10 Bodelningsavtal och gemensamt upptaget lån - Vad gäller i förhållande till banken när en av gäldenärerna vill frånträda kreditavtalet?

Alla besvarade frågor (88280)