När återkallas körkort vid överskridande av tillåten hastighetsgräns

2016-10-17 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hejsan!Jag fick böter för fortkörning här om dagen. Jag körde 127km/h på 110 väg + böter för, för kort avstånd till fordonet framför. Har aldrig fått någon böter förr eller något annat i trafiken. Min fråga är nu om jag kan få mitt körkort indraget?
SVAR

Hej Sandra!

När en vägskylt visar på 40 km/h eller mer så krävs det som huvudregel att man överskridit den tillåtna hastighetsgränsen med mer än 30 km/h innan transportstyrelsen kan återkalla ditt körkort (Detta gäller enbart på grund av överskridande av tillåten hastighetsgräns).

Mellan 25-30 km/h överskridande av tillåten hastighetsgräns, så får man en varning. Detta förutsätter att du inte fått en varning eller haft körkortet inkallat inom en tvåårsperiod innan den nya förseelsen.

I ditt fall har du kört 17 km/h över tillåten hastighetsgräns som ligger på 110 km/h. I sådana fall behöver du inte vara orolig för att få ditt körkort indraget (återkallat) enbart på grund av att du gjort dig skyldig till en hastighetsöverträdelse.

Det finns dock andra omständigheter som transportstyrelsen kan använda som grund för en återkallelse av körkortet. Bland annat om du gjort dig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, se Körkortslagen 5 kap 3§.

I 1§ 2:a stycket Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, står det att:

"Om någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn gör sig skyldig till grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom, döms för grov vårdslöshet i trafik till fängelse i högst två år"

Viktigt att veta är att man inte nödvändigtvis behöver ha överskridit en hastighetsgräns för att anses ha varit grovt vårdslös i trafiken. Man kan praktiskt taget alltså köra långsammare än den tillåtna hastighetsgränsen och ändå göra sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik. Däremot kan man ändå säga att en hastighetsöverträdelse onekligen ökar risken för att man kan göra sig skyldig till ett straffbelagt trafikbrott.

Jag antar du inte delgetts någon misstanke om brottet "vårdslöshet i trafik", något som polisen normalt bör delge när de väl stoppar en och misstänker en för ett brott. Anledningen till enbart ett utfärdande av böter i ditt fall, och inget delgivande av misstanke om brott, kan vara för att polisen inte bedömt din fortkörning som något vårdslöst i trafikbrottslagens mening. (Jag utgår ifrån att du inte delgivits misstanke om något annat trafikbrott än hastighetsöverträdelse, eftersom du inte förmedlat någon sådan information i din fråga.)

Du bör troligtvis inte vara orolig för att transportstyrelsen ska återkalla ditt körkort.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Arash Ghavamnejad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (842)
2021-01-24 Körkortsingripande vid upprepade trafikförseelser
2021-01-23 Kan ett körkort återkallas efter påvisande av narkotika i ett urinprov?
2021-01-23 Hur får jag veta om en person har körkort?
2021-01-21 Är det olagligt att köra med sommardäck på vintern?

Alla besvarade frågor (88449)