När ärver syskon?

Vem ärver min bror han har inga barn föräldrarna är döda han har skrivit ett testamente jag vet inte vad det står i det

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar Ärvdabalken (ÄrvB). I mitt svar kommer jag förklara hur den svenska arvsrätten ser ut, dock kan innehållet i testamentet påverka detta då din bror kan testamentera bort hela sin kvarlåtenskap.

Den legala arvsordningen

I svensk lag har vi en turordning för vem som ska ärva en person som har gått bort, denna turordning kallas för den legala arvsordningen. I första hand ärver den avlidnes bröstarvingar, d.v.s. barn eller barnbarn, i andra hand den avlidnes föräldrar eller syskon och syskonbarn och i tredje hand mor- och farföräldrar eller fastrar, farbröder, mostrar och morbröder, 2 kap. 1-3 §§ ÄrvB.

Istadarätten

Istadarätten är rätten att ärva i sin avlidna förälders ställe, detta innebär att för att kunna gå vidare till nästa arvsklass måste det tidigare ledet uttömmas, d.v.s. om det inte finns några barn kollar man om det finns barnbarn, barnbarnsbarn osv. Istadarätten är obegränsad i första och andra arvsklassen, i tredje arvsklassen stannar man vid mostrar, morbröder, fastrar och farbröder, d.v.s. kusiner ärver inte enligt den legala arvsordningen.

Din situation

I din brors fall finns ingen i den första arvsklassen då han inte har några barn. I den andra arvsklassen ingår hans föräldrar, dock har de gått bort vilket innebär att istadarätten aktualiseras och du ärver i dina föräldrars ställe. Detta innebär att du ärver efter din bror enligt svensk arvsrätt, men testamentet kan påverka detta då din bror kan ha testamenterat bort hela sin kvarlåtenskap. Endast bröstarvingar har en rätt till laglott, d.v.s. de kan inte göras helt arvlösa genom testamente; detta gäller dock inte andra och tredje arvsklassen.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”