När arbetsgivare inte betalar ut full lön

FRÅGA
Hej!Jag jobbar på en matbutik (behovsanställd) och jag har fått för lite lön. Fått lön endast för 1 dag när jag jobbat 3 dagar. Har kontaktat chefen om detta och detta har gått fram och tillbaka i flera veckor nu. Han kommer alltid med bortförklaringar och säger till exempel att "han inte har tid nu", "att han ska kolla på det" etc. Han ignorerar även mina meddelanden när jag frågar honom hur det går ang lönen. Vad gör jag? Är detta lagligt?Är inte medlem i facket.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den lag som blir relevant är i första hand lagen om anställningsskydd (LAS), som reglerar dina rättigheter som arbetstagare. Därutöver aktualiseras även
lagen om betalningsföreläggande och handräckning, räntelagen och utsökningsbalken (UB) gällande vad du kan göra för att få ut din lön.

Arbetsgivaren har en skyldighet att betala ut lön
Med anställningsavtalet följer att antal rättigheter och skyldigheter för både dig och din arbetsgivare. Arbetsgivaren centrala skyldighet är att betala ut lön för utfört arbete.

Dina rättigheter
Att inte betala ut lön till en arbetstagare ses som ett avsevärt åsidosättande av arbetsgivarens skyldigheter och innebär att du som arbetstagare har rätt att frånträda din anställning med omedelbar verkan, det vill säga utan någon uppsägningstid (4 § 3 st LAS).

Utöver denna möjlighet har du naturligtvis även rätt att få din innestående lön utbetald. Du får med andra ord en fordran mot din arbetsgivare. Fordran består av lönen för de två dagar du arbetat men inte fått betalt för. Dessutom har du rätt att kräva ränta för dröjsmålet, det vill säga dröjsmålsränta från den dag du egentligen skulle fått din lön, fram till dess att din arbetsgivare betalar (3 § räntelagen).

Vad du kan göra
I första hand bör du själv ligga på din arbetsgivare
Du bör börja med att rikta egna krav mot din arbetsgivare, vilket du också gjort. Att ni kan lösa det på egen hand sparar ofta både tid och pengar. Jag vill också råda dig att gå med i en fackförening för att få råd och stöd, de eventuellt kan hjälpa dig att driva ditt ärende vidare. Ofta krävs dock att man varit medlem en viss tid innan man till exempel kan bli företrädd av facket vid förhandling eller liknande. Kolla därför upp medlemsvillkoren innan du bestämmer dig.

I andra hand kan du ansöka om betalningsföreläggande
Om din arbetsgivare efter dina (eller fackets) påtryckningar inte betalar, kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om ett betalningsföreläggande. Det innebär att KFM ålägger din arbetsgivare att betala din lön (2 § lag om betalningsföreläggande). På Kronofogdens hemsida finns ytterligare instruktioner och blanketter att fylla i för att ansöka om ett betalningsföreläggande.

En sista utväg - stämning i domstol
En sista utväg är att stämma din arbetsgivare i domstol, så att tingsrätten genom en dom slår fast att din arbetsgivare ska utge lön. I sådana fall blir domen en så kallad exekutionstitel, vilket innebär att du kan få dina pengar utbetalda genom att KFM genomför utmätning hos din arbetsgivare (4 kap UB). Denna process är dock förenad med en viss kostnadsrisk, och jag rekommenderar dig att du tar hjälp av en arbetsrättsjurist innan du beslutar att vända dig till domstol.

Sammanfattning
Det är alltså inte lagligt att en arbetsgivare inte betalar ut full lön till en anställd. Om du inte på egen hand lyckas få din arbetsgivare att betala ut din lön, inklusive dröjsmålsränta, kan du vända dig till KFM som kan utfärda ett betalningsföreläggande, och i sista hand få frågan avgjord av tingsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (808)
2022-01-27 Vem betalar bilersättning?
2022-01-26 Får man lön om man endast deltar på introduktionsdagen?
2022-01-25 Oavlönad provanställning som barnvakt
2022-01-22 Måste en arbetsgivare följa de regler som facket kräver?

Alla besvarade frågor (98703)