När är mina fordringar preskriberade och vad ska jag i så fall göra?

2020-10-29 i Fordringar
FRÅGA
Hej jag har gamla skulder hos kfm över 10 år jag har aldrig betalat något kan man ansöka om preskription ?Varför meddelar inte kfm automatiskt att skulden skulle var över efter 10 år ?Varför håller kredit bolagen hela tiden efter alla dessa år att förtsättaoch jaga mig ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar vad som egentligen gäller avseende preskription. För att försöka reda ut dina frågetecken kommer jag att förklara när en fordran är preskriberad samt vad du måste göra när en fordran är preskriberad och hanteras av Kronofogdemyndigheten.

Tillämplig lagar för att besvara din fråga är preskriptionslagen (PreskL), lagen om betalningsföreläggande och handräckning (Lbfh) och utsökningsbalken (UB).

Om preskription och preskriptionsavbrott

När en fordran (skuld) preskriberas går rätten att kräva betalt förlorad (8 § PreskL). Preskriptionstiden varierar beroende på vilken typ av fordran det är. För konsumentfordringar är preskriptionstiden t.ex. tre år medan övriga fordringar som huvudregel har en preskriptionstid på tio år (2 § PreskL).

För att en skuld ska preskriberas ska dock följande inte ha skett under preskriptionstiden (5 § PreskL):

- du har erkänt skulden på något sätt

- de som du är skyldig pengar har skickat skriftligt krav eller påminnelser om skulden

- de som du är skyldig pengar har väckt talan i domstol eller ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten med anledning av skulden.

Görs något av det ovan så avbryts preskriptionstiden vilket innebär att preskriptionstiden börja löpa på nytt (6 § PreskL). T.ex. om preskriptionstiden för din skuld är tio år och du får en påminnelse om skulden efter nio år så börjar en ny preskriptionstid på tio år löpa från dagen du fick påminnelsen. Då är skulden alltså inte preskriberad trots att det har gått tio år sedan skulden uppkom.

Om invändningar om att fordran är preskriberad

När de som du är skyldig pengar har ansökt om hjälp hos Kronofogdemyndigheten med att driva in sin skuld kan du invända att fordran är preskriberad. Bestridandet måste du göra skriftligen och inom viss tid från att du fick ta del av ansökan (25 och 31 § Lbfh). Accepterar inte den som du är skyldig pengar ditt bestridande och fortfarande vill ha betalt så kan denne begära att ärendet ska lämnas över till domstol för prövning (33 § Lbfh).

Har Kronofogdemyndigheten fattat beslut om betalningsföreläggande efter en ansökan enligt ovan (gäller då du inte har bestridit ansökan) så finns också en möjlighet för dig att invända att fordran är preskriberad när skulden ska drivas in (3 kap. 21 § andra stycket UB). Kommer Kronofogdemyndigheten då fram till att fordringen är preskriberad ska verkställighet inte ske.

Sammanfattning och vad som gäller i ditt fall

För att skulderna ska vara preskriberade så ska det inte ha skett något preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott under preskriptionstiden leder nämligen till att preskriptionstiden börjar om från noll. Det är därför kreditbolagen som du nämner fortsätter att ta kontakt med dig eftersom varje påminnelse utgör ett preskriptionsavbrott.

Anledningen till att Kronofogdemyndigheten inte meddelar dig om preskription är att det ligger på dig att invända om att fordringarna är preskriberade. Invänder du inte att fordringarna är preskriberade så är det alltså inte något som Kronofogdemyndigheten tar hänsyn till eller prövar på eget initiativ.

Hoppas att jag har lyckats reda ut dina frågetecken, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Minna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (790)
2021-05-11 Gäller borgensåtagande för mitt företag även efter att jag sålt det?
2021-05-10 Kan jag tvingas betala min skuld flera gånger?
2021-05-09 Upprätta nytt skuldebrev
2021-04-29 Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?

Alla besvarade frågor (92164)