När är filmning brottslig?

FRÅGA
hej är det lagligt att på motorfordon åka för bi sakta och filma in på annans tomt eller på cykel ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Det är som huvudregel tillåtet att filma annans tomt eller cykel

Enligt gällande svensk straffrätt är det som huvudregel inte brottsligt att filma någon annans tomt eller cykel. Enligt 4 kap. 6 a § brottsbalken är det däremot brottsligt att i smyg filma någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. I ditt fall förefaller detta dock vara mindre aktuellt.


Upprepad filmning kan utgöra ofredande

Vad som bör uppmärksammas är att upprepad filmning av annans tomt eller liknande skulle kunna utgöra ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. För att dömas för brottet måste två förutsättningar vara uppfyllda:

1) personen i fråga ska utsätta någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande

2) gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt

Att filma någon annans tomt någon enstaka gång är enligt min bedömning inte tillräckligt allvarligt för att klassas som ofredande. Om beteendet upprepas ett flertal gånger och filmningen typiskt sett uppfattas som påträngande, störande ock kränkande för tomtägaren skulle det dock kunna vara brottsligt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1225)
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?
2021-09-16 Hot om orosanmälan på falska grunder
2021-09-15 Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?
2021-09-06 Är "vänta bara" ett hot?

Alla besvarade frågor (95801)