När är ett återanställningserbjudande skäligt?

FRÅGA
Giltigt skäl för att avvisa arbetserbjudande vid företrädesrätt.Jag har haft två anställningar under många år. Arbetsgivare A på 75% och Arbetsgivare B på 25%.Under hösten blev jag uppsagd, pga arbetsbrist, från min anställning på 25% hos Arbetsgivare B.Nu har Arbetsgivare B hört av sig och erbjudit mig en återanställning men på 75 %.För mig blir det omöjligt att kombinera och arbeta 150% då jag ju redan har en anställning hos Arbetsgivare A på 75%.Är det ett giltigt skäl att avvisa arbetserbjudandet utan att förlora företrädesrätten? 27 § 3 st LASDetta då jag anser att arbetserbjudandet är oskäligt med hänsyn till att tjänsten som erbjuds har ett för stort arbetstidsmått som inte går att kombinera med anställningen hos Arbetsgivare A.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Jag tolkar frågan som att du vill veta om tjänsten på 75 % är ett skäligt erbjudande om återanställning, när du redan har en annan tjänst på 75 %.

Detta är en komplicerat juridisk fråga. Det går inte att läsa i lagen och se när ett återanställningserbjudande är skäligt. Därför kommer jag att ge dig en kort utredning kring relevanta delar av lagens förarbeten samt redogöra för relevanta principer som har utvecklats i rättspraxis. Jag kommer även att ge dig råd kring hur du kan gå vidare med din fråga.

Lagen om anställningsskydd (LAS) är tillämplig.

När är ett återanställningserbjudande skäligt?

Inom arbetsrätten är arbetsgivarens rätt att leda och fördela en grundläggande rättsgrundsats.

Du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har företrädesrätt till återanställning (22 § & 25 §, LAS). Som du själv skriver, förlorar du företrädesrätten till återanställning om du avvisar ett skäligt återanställningserbjudande (27 §, LAS). Vad som skäligen borde ha godtagits varierar från fall till fall. Här behövs, med andra ord, god juridisk argumentation.

Enligt lagens förarbeten bör bedömningen hämta ledning i villkoren för stöd vid arbetslöshet. Ett återanställningserbjudande ska anses lämpligt om skälig hänsyn tas till arbetstagarens yrkesvana och övriga förutsättningar för arbetet. Även personliga förhållanden kan tillmätas betydelse. Vidare ska anställningsförmånerna vara förenliga med de förmåner som betalas enligt kollektivavtal, eller de förmåner arbetsgivaren vanligen betalar arbetstagare med likvärdiga arbetsuppgifter, ifall ni inte har kollektivavtal på arbetsplatsen.

Jag har läst praxis på området, för att se om din situation har behandlats i ett liknande rättsfall, men jag har tyvärr inte hittat något som ger ett entydigt svar på din fråga.

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Ifall du är fackligt kan du även kontakta din fackförening.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Geske Lovmand Hvid
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1770)
2021-05-08 Kan jag ångra en tillsvidareanställning?
2021-05-08 När får en arbetstagare arbetsvägra?
2021-05-07 Uppsägningstid vid provanställning
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?

Alla besvarade frågor (92074)