När är en säljare i dröjsmål och vilka rättigheter har en köpare då?

2018-10-31 i KÖPRÄTT
FRÅGA
När är en säljare i dröjsmål? Och vilka rättigheter har en köpare vid säljarens dröjsmål?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När är en säljare i dröjsmål?
En säljare är egentligen i dröjsmål så fort säljaren inte har fullgjort den avtalade prestationen inom den tid som parterna har avtalat om, och denna försening inte beror på köparen. Detta innebär att om säljaren har avtalat med köparen om att leverans av den vara som köparen har köpt ska ske på måndag, så är säljaren i dröjsmål om leverans inte sker på måndagen som avtalat. Säljaren anses även vara i dröjsmål om denne levererar bara en del av det köparen har beställt på måndagen som avtalat, men inte levererar hela prestationen. När det inte är avtalat om när leverans ska ske är det svårare att fastställa en tidpunkt för när säljaren faktiskt är i dröjsmål. I dessa fall görs en bedömning utifrån vad som anses vara skäligt utifrån omständigheterna. Det är ex. skillnad på en beställning av frukt, där en skälig tidsfrist är betydligt kortare än för ex. en beställning av något som kräver mer tid i anspråk och som inte förstörs om det tar för lång tid innan leverans sker.

Vilka rättigheter har en köpare vid säljarens dröjsmål?
Rätt att hålla inne betalningen
Så länge köparen inte har fått sin del av prestationen behöver köparen inte betala för prestationen. Köparen har alltså rätt att hålla inne betalningen tills dess att säljaren fullgör sin del av prestationen, vilket kan fungera som påtryckningsmedel för att säljaren ska fullgöra sin prestation.

Fullgörelse
Köparen har rätt att kräva att få leverans och att köpet då fullgörs. Köparen kan alltså kräva att säljaren fullgör den avtalade prestationen.

Hävning
Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren har haft viss insikt i detta har köparen rätt att häva prestationen.

Skadestånd
Köparen har även rätt till ersättning i form av skadestånd för den skada han lider på grund av säljarens dröjsmål.

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (726)
2019-05-07 Vad ska man göra när man beställt en tjänst av en privatperson som blivit fyra månader försenad?
2019-05-03 Jag vill säga upp en tjänst men kan inte språket - vem kan hjälpa mig?
2019-04-30 Kreditköp med återtagandeförbehåll
2019-04-28 Köpa bil utomlands

Alla besvarade frågor (69127)