När är en kommunalt förtroendevald jävig i ett ärende?

2019-11-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Ä en kommunal förtroendevald jävig om han deltar i beslut om tilldelning av kontrakt till den arbetsgivare han är tjänstledig från?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör jäv i förhållande till kommunal förtroendevald, vilket aktualiserar kommunallagen.

I vilka situationer föreligger jäv?

Regleringen om jäv för förtroendevalda återfinns i 6 kap. 28 § kommunallagen. Bestämmelsen föreskriver bland annat att en förtroendevald är jävig om saken angår honom eller henne själv eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående. Jäv föreligger även om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet (se p. 1 och p. 5).

Det är baserat på det du har nämnt svårt att dra någon slutsats kring om saken angår den förtroendevalde eller om ärendet i fråga kan väntas medföra synnerlig nytta/skada för honom. En avgörande frågeställning är nämligen hur relationen ser ut mellan arbetsgivaren och den förtroendevalde. Det kan dock troligen konstateras att den förtroendevaldes fastställda relation till arbetsgivaren (arbetstagare-arbetsgivare) kan anses vara en sådan särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet i ärendet. Det behöver nämligen inte finnas någon faktisk partiskhet, utan det räcker om det kan uppfattas som att han skulle kunna vara partisk.

Vad händer om jäv föreligger?

En jävig förtroendevald i en nämnd får som huvudregel inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet i fråga (6 kap. 30 § kommunallagen).

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1137)
2020-07-06 Folkbokföringsadress och eventuella oönskade problem
2020-06-30 Kan jag få hjälp med bostad eller boende efter utmätning av bostad?
2020-06-30 Kan en underårig få tilläggsavgift i kollektivtrafiken?
2020-06-30 Tillstånd för vernissage

Alla besvarade frågor (81795)