FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll23/04/2018

När är en förälder skyldig att betala underhållsbidrag?

Jag och mitt ex har två barn och gemensam vårdad 19 åringen bor hos mig 17 åringen bor hos sin pappa. Ska jag nu betala underhåll för barnet på 17?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du är skyldig att betala underhåll för barnet som är 17 år. Regler om underhåll finns i föräldrabalkens 7 kap.

Är du skyldig att betala underhåll?
Tills att barnet fyller 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga. Om barnet fortfarande går i skolan efter de fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst tills barnet fyller 21 år.

Den ena föräldern kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till barnet om:
-föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller

-föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans endast med den andra föräldern.

Det avgörande för om du ska betala underhåll är alltså vart 17 åringen bor varaktigt. Hos vem barnet ska anses bo varaktigt besvaras ofta med ledning av folkbokföringen, men andra omständigheter kan få betydelse till exempel hur länge barnet faktiskt vistas hos var och en av föräldrarna eller var barnet förvarar sina tillhörigheter. I frågan skriver du att 17 åringen bor hos sin pappa så jag utgår från att barnet bor hos pappan varaktigt. Det innebär att du är skyldig att betala underhåll till 17 åringen fram tills att han/hon fyller 18 år.

Slutligen vill jag säga att underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. Detta innebär att du och pappan kan avtala helt fritt om hur stort underhållsbidraget ska vara, till exempel kan ni komma fram till att du ska betala 0 kr. Om ni inte kommer överens kan pappan vända sig till domstolen så får rätten bestämma hur stort underhållsbidraget ska vara.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000