FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB11/12/2018

När är det olagligt att filma?

Hur / Vem / vad får man filma?

Kvinnan B och mannen M är skilda. De har två barn och delad vårdnad.

Ms mamma,(= barnens farmor) filmar B och/ eller Bs väninna ( = undertecknad) när de hämtar barnen i skola / dagis. Tror att hon gör detta i syfte att kontrollera att B hämtar barnen i tid, att HON hämtar dem och inte skickar väninnan.

Är det OK och helt lagligt att "övervaka" på detta sätt?

väninnan Lena

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om barnens farmor begår något brott när hon filmar B och B:s väninnna när de hämtar barnen i skola / dagis. Jag vet alldeles för lite för att kunna säga exakt vilket brott barnens farmor kan ha begått. I mitt svar kommer jag därför att berätta generellt vilka brott som kan bli aktuella när någon filmar en annan person. Regler om brott hittas i brottsbalken.

När är det olagligt att filma/ta kort?
Kränkande fotografering (4 kap 6a § brottsbalken)
Brottet "kränkande fotografering" kan en person begå om han/hon filmar eller fotografera någon i smyg utan dennes tillstånd på en privat plats. Privat plats definieras i lagtexten som:

- Inomhus i en bostad (med bostad avses bl.a. lokal eller annan plats där någon bor, men även tillfälliga bostader så som hotellrum eller ett tält. Det krävs inte att den fotograferade är i sin egen bostad utan kan näve vara i någon annans bostad)

- På en toalett

- I ett omklädningsrum

- Annat liknande utrymme (det kan vara provhytter, bastu eller andra utrymmen som är avsedda för väldigt privata förhållanden)

Personen som blir fotograferad ska alltså inte befinna sig på en allmän plats.

Ofredande (4 kap 7 § brottsbalken)
Även om man filmar på allmän plats vilket vanligtvis är tillåtet så kan sättet att filma på vara brottsligt. Om man är hänsynslös eller på annat sätt utsätter någon för störande kontakter kan man göra sig skyldig till ofredande. När man bedömer om en kontakt är störande tittar man på antalet närmanden eller hur och när de sker. Hänsynslöst agerande kan föreligga om en person filmar en annan på ett påträngande sätt eller att följa efter någon under en viss tid.

Detta gäller om syftet med gärningen är att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Alltså att upprepade gånger filma en person eller agera på ett kränkande och störande sätt kan i sig vara brottsligt.

Vad gäller i ditt fall?
Utgångspunkten är att man får filma eller fotografera människor på allmän plats utan personernas samtycke men inte personer som befinner sig på en privat plats (kränkande fotografering). Du får inte heller filma/fotografera människor på ett störande eller hänsynslöst vis (ofredande).

Eftersom att farmorn verkar ha fotograferat vid skolan / dagistet (som är en allmän plats) är det mycket tveksamt om hon kan tänkas göra sig skyldig till brottet "kränkande fotografering".Om farmorn filmat B upprepade gånger när B hämtar sina barn och följer efter B så kan det vara så att hon gör sig skyldig till ofredande.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?