När är det okej att omplacera?

FRÅGA
Min mamma arbetar inom omsorgen och har gjort det i snart 35 år, hon är 62 år. Hon har aldrig fått ett klagomål tidigare utan bara beröm av sina tidigare chefer. Idag fick hon veta av sin chef, att hon ska omplaceras pga dåligt bemötande på två av sina kollegor. Hon har inte en aning om vad det handlar om!! Tydligen har dessa två sprungit till chefen med skvaller och förtal, rena rama "häxjakten". Chefen är tydligen så oprofessionell att hon går på deras skvaller och utan diskussion omplacerar henne.Kan det verkligen få gå till så? Har inte hon något att säga till om? Kan man polisanmäla kollegorna för förtal?Ska tilläggas att hon är sjukpensionär 25% bla pga kotkompressioner och benskörhet. Hon måste ha en arbetsplats om inte är alltför tung och inga vakna nätter.Vad kan hon göra?Obs! Om denna fråga är avgiftsbelagd vill jag inte ha något svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag delar upp din fråga i två delar, först besvarar jag huruvida det är möjligt för arbetsgivaren att omplacera din mamma och sedan går jag över till din andra fråga om det går att polisanmäla kollegorna för förtal.

Omplaceringen - är den ok?

I och med att man ingår ett anställningsförhållande så går man normalt med på vissa villkor, normalt skriver man på ett anställningsavtal där det framgår vad anställningen avser. Det gör att man är skyldig att utföra det arbete som anställningen avser. Arbetsgivaren har en långtgående rätt att leda och fördela arbetet för att på så sätt kunna göra omstruktureringar på arbetsplatsen som finnes lämpliga. Den rätten är dock inte oinskränkt, arbetsgivaren får inte ensidigt ändra anställningsavtalet.

Frågan blir därmed om arbetsgivaren har vidtagit en omplaceringsåtgärd som står i strid med din mammas anställningsavtal. Viktigt att notera är också att den yttersta gränsen för en arbetstagares arbetsskyldighet går vid kollektivavtalet. Det betyder att arbetstagaren inte får omplaceras till ett annat kollektivavtalsområde. Om det i anställningsavtalet är reglerat vilka anställningsuppgifter som arbetstagaren ska ha så anses däremot arbetsgivaren ha preciserat arbetstagarens arbetsskyldighet, vilket gör att arbetsgivaren inte får ensidigt ändra dessa arbetsuppgifter.

En arbetsgivare som omplacerar en arbetstagare på ett sätt som strider mot anställningsavtalet eller kollektivavtal, alltså utanför arbetstagarens arbetsskyldighet, anses ha sagt upp eller avskedat arbetstagaren. En uppsägning måste vara sakligt grundad enligt LAS 7 § och avsked får endast ske om arbetstagaren grovt misskött sig (18 § LAS). Om det inte finns grund för uppsägning eller avsked så har alltså arbetsgivaren gjort fel och det kan finnas rätt till skadestånd för arbetstagaren (38 § LAS).

Svar: Svaret på din första fråga blir därmed att om omplaceringen har gått utöver hennes arbetsskyldighet enligt anställningsavtalet eller kollektivavtal så innebär det en ”otillåten omplacering” som ska anses utgöra uppsägning eller avskedande. För att kunna säga upp eller avskeda någon krävs saklig grund respektive grov misskötsamhet. Nu vet jag inte exakt vad det är hon påstås ha gjort, men bara att man har varit lite otrevlig mot några kollegor är alltså inte tillräckliga skäl. Det kan vara bra att ta reda på exakt vad som påstås vara orsaken för att kunna bemöta arbetsgivaren, men med den informationen du lämnat låter det som att arbetsgivaren har gjort fel och i så fall kan det föreligga en rätt till skadestånd för din mamma.

Polisanmäla kollegor för förtal

Din andra fråga rör om det går att polisanmäla din mammas kollegor för förtal. Förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Man kan dömas för förtal om man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta någon för andras missaktning. Det finns även i andra stycket en förklaring på fall då det kan vara ursäktligt och man därför inte döms till ansvar och det kan vara om man är skyldig att uttala sig eller det annars med hänsyn till omständigheterna var försvarligt och uppgiften var sann eller man annars hade skälig grund för det.

Förtal faller inte under allmänt åtal, endast om det kan anses ”påkallat från allmän synpunkt” så kan en åklagare väcka talan i målet. Ytterst få fall kan anses falla in under ”påkallat från allmän synpunkt”. Att brottet inte faller under allmänt åtal innebär också att det inte finns någon anledning att polisanmäla det eftersom att polisen ändå inte kan gå vidare med ärendet. Den enda möjligheten är att isåfall väcka åtal själv, men det är oftast mer kostsamt än det är värt det. Dessutom är inte varje negativt uttalande om en person att anse som förtal.

Svar: Det finns ingen anledning att polisanmäla händelsen eftersom den inte faller under allmänt åtal. Det skulle i och för sig finnas möjlighet att själv åtala men chanserna är sällan så goda till framgång.

På det hela taget så råder jag dig att be din mamma ta kontakt med facket om hon är fackligt ansluten, de kan hjälpa henne i sådana här lägen. Om hon inte har den möjligheten så kan det vara bra att kontakta en verksam jurist för möjlighet att gå vidare med ärendet. Ni kan boka tid med en av våra verksamma jurister via den här länken: www.lawline.se/boka

Hoppas du fått svar på dina frågor och att allt löser sig för din mamma.

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?