När är det fråga om förtal?

FRÅGA
Hej! På min förra praktik som numera är avslutad tack vare detta så var jag med om att en kollega på arbetstid skrek ut och beskyllde mig för saker jag enligt henne hade gjort som ledde till att produktionschefen hörde detta - i fikarummet dessutom. Han tog in mig på ett möte några dagar efter och avslutade min praktik på grund av denna dispyt. Kan jag anmäla min kollega för förtal? Det känns som att det inte är såhär det ska gå till nämligen. MVH
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I brottsbalken (BrB) finns de allmänna bestämmelserna om brott.

För att det ska vara fråga om förtal måste någon ha pekat ut en annan person såsom “brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt” eller annars har lämnat uppgift som är “ägnad att utsätta denne för andras missaktning” (5 kap. 1 § första stycket BrB). Det är dock inte att se som förtal om den som uttalat sig var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att lämna uppgift i saken och han kan visa antingen att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den (5 kap. 1 § andra stycket BrB).

Lämnat uppgift

Det förutsätts att den nedsättande uppgiften lämnas och att det sker till någon annan än “den beskyllde”. Detta innebär att det inte hade varit fråga om ett förtal om du och kollegan var ensamma i fikarummet när hon gjorde sina uttalanden, men eftersom produktionschefen var närvarande och överhörde detta kan alltså brottet aktualiseras.

Nedsättande uppgift

Det framgår inte av din fråga vad kollegan har beskyllt dig för, vilket innebär att jag inte kan uttala mig närmare om det kan vara fråga om ett förtal. Det krävs dock att beskyllningen har varit “ägnad att utsätta dig för andra människors missaktning”.

Uttrycket “ägnat att” innebär att den uppgift som lämnas typiskt sett ska utsätta den beskyllde för andras missaktning, men det behöver inte bevisas att personen faktiskt har blivit utsatt för missaktning.

Uppgiften som lämnats ska vidare vara nedsättande och i denna bedömning ska innehållet vara av sådan art att den typiskt sett utsätter personen för andras missaktning.

Hur kan du gå vidare?

Om du gör en brottsanmälan så bör du vara medveten om att huvudregeln är att åklagare inte får väcka åtal om förtal, utan initiativet till åtal kan istället ligga hos dig i detta fall (5 kap. 5 § första stycket BrB). Trots detta får åklagaren väcka åtal om:

du är under 18 år eller att du gjort en brottsanmälan, ochåtal ska anses vara påkallat från “allmän synpunkt”.

Om du driver målet själv och förlorar riskerar du vidare att behöva stå för både din egen och kollegans rättegångskostnader. Jag rekommenderar därför att du försöker få mer juridisk hjälp, exempelvis genom du tar kontakt med lawlines telefonrådgivning och du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1237)
2021-07-31 Är det olagligt att kalla någon för hora?
2021-07-31 Förtal och rättsprocessen bakom
2021-07-29 Är det förtal att kalla någon för antisemit?
2021-07-27 Vad är preskriptionstiden för förtal och förolämpning?

Alla besvarade frågor (94568)