När är det förtal?

FRÅGA
Hej,Medarbetare har skrivit en kränkande mejl till mig, att jag är aggressiv, har utbrott på jobbet och massa andra negativa saker. Kan jag stämma henne för förtal?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder till oss på Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag först och främst att redogöra för de förutsättningar som krävs för att brottet förtal ska anses vara uppfyllt. Därefter kommer kraven att jämföras med den situation som du har blivit utsatt för.

Vad är förtal?

En person döms för förtal om denne pekar ut någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnade att utsätta personen för andras missaktning, se 5 kap. 1 § Brottsbalken.

Det ska för det första vara en uppgift som lämnas, uppgiften måste inneha ett visst krav på bestämdhet. Det är oklart var gränsen för bestämdheten går men, uppgiften måste ta sikte på något som den utpekande (du i ditt fall) har gjort, gör eller möjligen kan tänkas göra.

För det andra ska uppgiften som lämnas vara ägnad att utsätta den utpekade för andras missaktning. Uppgiften som lämnas ska typiskt sätt leda till skada, eller var av sådan art att det typiskt sätt kan framkalla negativa uppfattningar och reaktioner hos andra. Vid denna bedömningen saknar det betydelse om uppgiften som lämnas är sann eller inte, man ser snarare till innehållet i uppgiften och vilka konsekvenser det kan medföra.

För det tredje förutsätts att uppgiften lämnas till någon annan än den som uppgiften avser. I lagtexten står det andras missaktning. Det innebär att, om en själv mottar ett meddelande, mejl eller samtal som inte kommer till en tredje persons kännedom, kan det inte utgöra förtal. Detta eftersom man inte kan utsättas för andras missaktning. Det föreligger därmed ett krav på spridning.

Gäller förtal i ditt fall?

I ditt fall är det tveksamt om uppgiften om att du är aggressiv eller har utbrott på arbetsplatsen skulle bedömas vara tillräcklig kränkande, att det anses som att du utpekas som klandervärt i ditt levnadssätt. Vidare tolkar jag det om att enbart du har mottagit mejlet, och inte någon annan. Även här uppfylls inte kravet på spridning, då uppgiften inte har nått tredje mans kännedom. Spridningskravet skulle möjligtvis vara uppfyllt om mejlet exempelvis skickades ut till alla kollegor på arbetsplatsen, eller publicerade i ett offentligt inlägg på sociala medier.

Däremot är det givetvis inte ett accepteras beteende av rättsordningen. Mejlet och innehållet skulle däremot kunna utgöra en förolämpning, se 5 kap. 3 § BrB.

Vad innebär åtalsprövningsregeln?

Förtal, liksom förolämpning är sådana brott som målsäganden, alltså brottsoffret själv måste väcka talan om. Enbart när offret är under 18 år, eller om brottet anses vara påkallar från allmän synpunkt kan en åklagare väcka åtal, det förutsätter dock att det finns ett klart samhällsintresse. Det samhällsintresset kan inte anses föreligga i ditt fall.

Sammanfattningsvis kan konstateras att mejlet som du mottagit inte utgör brottet förtal eftersom uppgiften enbart har kommit till dig, och inte fått något spridning. Däremot utgör det en förolämpning. Åtalsrätten tillfaller enbart målsäganden, och en åklagare kan väcka talan enbart om det är framkallat ut allmän synpunkt. Eftersom en rättsprocess är kostsam, rekommenderas i första hand att du tar kontakt med arbetsledare eller någon annan i chefsposition kring händelsen.

Har du fler funderingar är du välkommen att åter kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91362)