När är det en gåva och inte en försäljning (avyttring)?

2018-11-05 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej! Jag har en bostadsrätt som jag ägt sedan den var nyproducerad (2010). Jag har inga lån på bostadsrätten. Jag ämnar ge mitt syskon hela bostadsrätten som gåva (formellt skrivs även ett gåvobrev). Inga ersättningar eller betalning från mottagaren görs till mig givaren för bostadsrätten. Försäljning av bostaden sker efter att gåvobrev upprättats samt att mottagaren godkänns som ny (övertagande) medlem i föreningen. Försäljning sker i direkt anslutning (inom månader) från att gåvan skett, finns det med detta upplägg någon risk att givaren beskattas för kapitalvinsten istället för mottagaren? Dvs finns det något med gåvoasikten som kan avgöra skatteverkets beslut om det räknas som gåva eller köp (även utan att betalning skett dem emellan)? Önskar inte undkomma skatt (dvs lika mycket kommer inbetalas) till skatteverket, bara att den istället betalas av mottagaren istället för givaren. Mvh Bostadsrättsägare
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvor är som huvudregel skattefria enligt 8 kap 2 § Inkomstskattelagen (IL). När en tillgång (exempelvis en bostadsrätt) förvärvas genom gåva så inträder förvärvaren (ditt syskon) i den tidigare ägarens skattemässiga situation enligt 44 kap 21 § IL. Detta betyder att när ditt syskon säljer fastigheten, så räknar man på det anskaffningsvärde som du hade när du köpte bostadsrätten. Det underlag som man kapitalvinstbeskattas på är den vinst som uppkommer. Beräkningen sker sammanfattat enligt följande:

Försäljningspriset

- försäljningsutgifter (exempelvis mäklarkostnad)

- anskaffningsvärde (hur mycket du köpte bostadsrätten för) och lagfartskostnad m.m.

- förbättringsutgifter (exempelvis kostnader för att måla, bygga ut fastigheten m.fl.)

+ återföring av uppskov

= vinst eller förlust (se 44 kap 13-14 §§ IL och 45 kap IL).

Om det blir vinst vid en försäljning, så är skattesatsen 30 % (41 kap 1 § och 42 kap 1 § IL). Om en försäljning istället skulle leda till förlust så är den avdragsgill med 50 %.

Av hur din fråga är ställd uppfattar jag det som att du undrar när något i skatterättslig mening är att ses som gåva och inte försäljning enligt 44 kap 3 § IL. För gåva krävs att tre kriterier är uppfyllda. Det ska för det första bygga på frivillighet vilket det verkar göra i ditt fall. För det andra ska det finnas gåvoavsikt, vilket gåvobrevet i ditt fall kan stödja och det faktum att ditt syskon inte erlägger någon betalning för bostadsrätten. Och för det tredje ska det ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren, vilket det gör genom att du ger en bostadsrätt till ditt syskon. En gåva ses som en benefik överlåtelse och utlöser alltså inte kapitalvinstbeskattning (se ovan hur en sådan görs).

Avslutningsvis kan nämnas att skatten inte helt försvinner utan den förflyttas från dig till ditt syskon. Med andra ord kommer ditt syskon fortfarande att få betala skatt när hon säljer fastigheten och då tillämpas som ovan nämnts 44 kap 21 § IL.

För fler frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

vänligen

Therese Axén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (227)
2019-03-31 Hur ser reglerna ut kring överföring av gåva?
2019-03-26 Gåvor kan fritt skänkas men gåvoskatt kan påverka
2019-03-18 Gåva av aktier
2019-03-18 Skattar vi när vi får ett hus från vår mor?

Alla besvarade frågor (67977)