När ansökan om kontaktförbud bryts

FRÅGA
Kan jag / får jag kontakta min exmans advokat trots att jag ansökt om kontaktförbud mot min exman? Jag får inte ha kontakt med min exman för då faller kontaktförbudet men vår skilsmässa är inte klar och nu har jag fått en stämning från hans advokat.
SVAR

Hej och tack för att u valt att ställa din fråga till Lawline!

Du som skyddsperson har gentemot förbudspersonen, ett individuellt utformat besöksförbud. Förbudet gäller alltså för förbudspersonen att kontakta dig, skyddspersonen, på något sätt.

Kontakta åklagaren som utfärdat förbudet

I ett kontaktförbud kan det införas speciella undantag med hänsyn tagen till parterna i det specifika fallet, så ett alternativ är att kontakta dem klagare som utfärdade kontaktförbudet för att se om det ligger inom ramarna för för budet att du kontaktar din exmans advokat. Åklagarens namn och telefonnummer finns på beslutet.

Upphävande av kontaktförbudet

I det fall det skulle bli aktuellt att upphäva kontaktförbudet så har JO uttalat i JO-beslut dnr 6329-2009 att det ytterst sällan finns anledning att inte låta skyddspersonen yttra sig i frågan om att upphäva kontaktförbud, vilket innebär att du måste få tillfälle att yttra dig i frågan om att kontaktförbudet skulle upphävas. För att ett förbud ska upphävas så måste omständigheterna ha förändrats och förutsättningen för kontaktförbudet inte längre föreligger eller om omständigheter har ändrats så att förbudet måste inskränkas eller utvidgats.

Sammanfattning

Eftersom ett kontaktförbud är individuellt anpassat för att skydda dig i egenskap av skyddsperson gentemot din ex-man, förbudspersonen, så är det inte förbjudet för dig att kontakta hans advokat på grund av en stämningsansökan utfärdad gentemot dig då du inte direkt kontaktar din ex-man. Det är säkrast att först ta kontakt med åklagaren som utfärdade beslutet för att se om det är fritt fram och att det inte finns några speciella bestämmelser som förbjuder dig att ta kontakt. Skulle det bli aktuellt med ett upphävande av kontaktförbudet så har du rätt att få uttala dig, om inte kontaktförbudet av någon anledning skulle vara grundat på kontakt med din ex-mans advokat så bär det inte innebära förändrade omständigheter. Det här är dock upp till domstolen eller åklagaren att avgöra genom en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1225)
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?
2021-09-16 Hot om orosanmälan på falska grunder
2021-09-15 Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?
2021-09-06 Är "vänta bara" ett hot?

Alla besvarade frågor (95694)