FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTPreskription28/12/2019

När anses preskriptionen av en skuld ha avbrutits?

Hej Försäkringskassan kontaktade mig med påstående om en skuld från början av år 2000. sista kontakten med dem hade jag år 2004. de har aldrig brutit preskriptionen, och inte jag heller för den saken på tal. Min bestämda uppfattning är att skulden är preskriberat. Kan Försäkringskassan genom olika manipulationer hävda motsatsen och vad ska jag göra i så fall?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är ditt problem?

Av din fråga framgår att en det rör en skuld från Försäkringskassan från början av 2000, där du inte haft kontakt med dem sedan 2004. För att besvara dina frågor huruvida skulden är preskriberad utgår man från preskriptionslagen (preskl).

Vad säger preskriptionslagen?

Preskription innebär att borgenären förlorar sin rätt att kräva fordran (8 § preskl). En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2 § preskl). Ett sådant avbrott sker genom att gäldenären

- betalar på fordringen eller på annat sätt erkänner att fordringen finns till borgenären (fordringsägaren). Det är borgenären som har bevisbördan för att detta skett, eller

- får skriftligt krav eller påminnelse om fordringen av borgenären, eller

- Borgenären väcker talan mot dig som gäldenär hos domstol/Kronofogdemyndigheten till exempel (5 § preskl). Detta sätt används främst om borgenären inte kan hitta gäldenären.

Ett sådant preskriptionsavbrott innebär att det löper ny preskriptionstid (6 § preskl). Av din fråga framgår att du inte haft någon kontakt med Försäkringskassan sedan 2004. Då utgår jag från att du aldrig betalat på skulden eller fått några skriftliga krav eller liknande vilket i så fall innebär att skulden är preskriberad.

Vad gäller om Försäkringskassan hävdar motsatsen?

Försäkringskassan kan som det framgår av din fråga hävda att skulden inte är preskriberad. De behöver då visa att ett preskriptionsavbrott enligt ovan har skett. Det har tidigare bedömts som att enstaka brev som sänts till dig som gäldenär inte är tillräcklig bevisning för att du också mottagit brevet. Rör det sig om flera brev, till exempel fem stycken som skickats inom ramen för preskriptionstiden så har det bedömts att preskriptionsavbrott har skett. Detta eftersom det är en sådan väldigt liten möjlighet att inget av breven nått gäldenären. Om du inte anser att Försäkringskassans bevisning stämmer eller är tillräcklig så kan du bestrida deras krav och få det avgjort av domstol.

Sammanfattning

Om du inte betalat på skulden eller fått några skriftliga påminnelser är min bedömning att skulden är preskriberad. Jag råder dig att vända dig till Försäkringskassan och meddela detta. Skulle de inte godta detta kan det vara så att de vill ta ärendet till domstol. Du kan kontakta oss här för närmare hjälp vid en eventuell process.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil BengtssonRådgivare