När anses ett anställningsavtal ha ingåtts?

Hej min son blev utvald och fick ett jobb som han sökt. Nu ringde de i dag och sade att det inte var aktuellt längre pga jäv. Jävet låg i att ha valt att inte tala om att jag (hans mamma)jobbar där just pga av att han ville klara sig själv.

Hur är det ens möjligt att det kan gå till så här?

Vi kommer inte att jobba ihop alls och jag har ingen högre befattning. Jag har inte ens varit där pga sjukskrivning.

Lawline svarar

Hej!

Det finns inga formkrav för ingående av anställningsavtal, de kan ske muntligen, skriftligt, eller genom vårdslöst handlande.

Muntligen: Man kommer överens om att man får anställning. Det muntliga avtalet bygger på den vanliga anbud och accept modellen: "Vill du jobba här?" varpå man svarar "Ja" och ett anställningsavtal har ingåtts.

Skriftligt: Man skriver på ett anställningsavtal.

Vårdslöst handlande: Det är att man fog får uppfattningen om att en anställning har kommit till stånd (se AD 2003 nr 105) här handlar det om att man har avtalat om allt som är väsentligt för anställningsavtalet innehåll, tex lön, arbetstider, arbetsuppgifter etc. Därefter säger arbetsgivaren "du passade jättebra för jobbet men vi har valt att gå vidare med någon annan". Dvs man har kommit överens om allt muntligt som ger en anledning att tro att man får jobbet, men sedan ger arbetsgivaren ett besked som detta och säger att man inte får jobbet pga exempelvis, jäv. Båda parter har helt enkelt agerat som att ett anställningsavtal har kommit till stånd.

Av det du beskriver ovan så verkar det som att anställningsavtalet har ingåtts antingen muntligen eller genom vårdslöst handlande.

Vad måste en arbetssökande berätta på en anställningsintervju? Egentligen ingenting, det finns inte någon särskild upplysningsplikt. Man skulle till och med kunna ljuga på en anställningsintervju. Det enda undantaget när man inte får ljuga eller förtiga är om man exempelvis söker ett läkarjobb där man behöver en viss licens för att få utöva arbetet. Det är man skyldig att upplysa om.

Måste man exempelvis berätta att ens mamma jobbar på företaget? - Nej det måste man inte. En arbetsgivare har rätt att fråga, men denne får inte använda den informationen för att välja bort någon.

Sammanfattningsvis så verkar det som att ett anställningsavtal har ingåtts och att arbetsgivaren inte har rätt att välja bort din son pga att du jobbar på arbetsplatsen. Det finns inte heller några bestämmelser i lagen som stadgar några undantag för jäv eller att man inte får ha en familjemedlem på arbetsplatsen. Arbetsgivaren har dock rätt att anställa vem denne vill eftersom att det ligger inom arbetsgivarens fria anställningsrätt. Dock om det redan har ingåtts ett anställningsavtal så kan inte arbetsgivaren dra tillbaka anställningen hur som helst utan konsekvenser. Det kommer därmed ses som en otillåten uppsägning eller ett avsked och din son kan därmed ha rätt till skadestånd enligt 38 § LAS. (dock beroende på vad han skulle få för anställning kan skyddet se olika ut, exempelvis om det rörde sig om en prov-, visstid- eller tillsvidareanställning, där de två sistnämnda ska föregås av en uppsägningstid)

Vad bör ni göra?

Jag tycker att ni bör ta kontakt med er fackliga organisation för att hävda hans rätt. Han kan dock aldrig kräva att få anställningen om inte arbetsgivaren går med på det, dock kan arbetsgivaren bli tvungen att betala ekonomiskt skadestånd för den förlust din son har gått miste om.

Hoppas det gav svar på din fråga, undrar du något mer är det bara att höra av sig.

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000