När anses en bouppteckning vara avslutad?

FRÅGA
Tack för tidigare svar- Nu undrar jag när en bouppteckning anses avslutat
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Högsta domstolen prövade ganska nyligen frågan om när en bouppteckning ska anses vara avslutad i rättsfallet NJA 2018 s 341.

Bedömningen av när en bouppteckning är avslutad måste göras i ljuset av de krav som ställs på bouppteckningen för att denna ska kunna registreras enligt ärvdabalken 20 kap. Det är dock inte registreringen av bouppteckningen som sådan som är avgörande, utan det är tidpunkten då en godtagbar bouppteckning faktiskt avslutades som är av betydelse.

Bouppteckningen avslutas normalt vid förrättningen

Som utgångspunkt anses en bouppteckning vara avslutad redan när huvudbouppteckningen är förrättad, dvs. när man har haft mötet där den avlidnes tillgångar och skulder har gåtts igenom och där huvudbouppteckningen har upprättats.

Om en tilläggsbouppteckning senare behöver upprättas för att komplettera den egentliga bouppteckningen, så förändrar inte situationen om de formella föreskrifterna för bouppteckningen faktiskt har iakttagits.

Återstår nödvändiga åtgärder

Om det återstår några för bouppteckningens avslutande nödvändiga åtgärder, så är det först vid denna tidpunkt då dessa åtgärder är utförda bouppteckningen anses avslutad. De gode männens undertecknande är t.ex. av avgörande betydelse när bouppteckningen anses vara avslutad.

Sammanfattning

Som utgångspunkt anses bouppteckningen vara avslutad när huvudbouppteckningen är förrättad. Ifall nödvändiga åtgärder återstår eller om formföreskrifterna inte har uppfyllts, så avslutas bouppteckningen först när dessa åtgärder har vidtagits.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika Björnfors
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96401)