När anses en bouppteckning vara avslutad?

Tack för tidigare svar-

Nu undrar jag när en bouppteckning anses avslutat

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Högsta domstolen prövade ganska nyligen frågan om när en bouppteckning ska anses vara avslutad i rättsfallet NJA 2018 s 341.

Bedömningen av när en bouppteckning är avslutad måste göras i ljuset av de krav som ställs på bouppteckningen för att denna ska kunna registreras enligt ärvdabalken 20 kap. Det är dock inte registreringen av bouppteckningen som sådan som är avgörande, utan det är tidpunkten då en godtagbar bouppteckning faktiskt avslutades som är av betydelse.

Bouppteckningen avslutas normalt vid förrättningen

Som utgångspunkt anses en bouppteckning vara avslutad redan när huvudbouppteckningen är förrättad, dvs. när man har haft mötet där den avlidnes tillgångar och skulder har gåtts igenom och där huvudbouppteckningen har upprättats.

Om en tilläggsbouppteckning senare behöver upprättas för att komplettera den egentliga bouppteckningen, så förändrar inte situationen om de formella föreskrifterna för bouppteckningen faktiskt har iakttagits.

Återstår nödvändiga åtgärder

Om det återstår några för bouppteckningens avslutande nödvändiga åtgärder, så är det först vid denna tidpunkt då dessa åtgärder är utförda bouppteckningen anses avslutad. De gode männens undertecknande är t.ex. av avgörande betydelse när bouppteckningen anses vara avslutad.

Sammanfattning

Som utgångspunkt anses bouppteckningen vara avslutad när huvudbouppteckningen är förrättad. Ifall nödvändiga åtgärder återstår eller om formföreskrifterna inte har uppfyllts, så avslutas bouppteckningen först när dessa åtgärder har vidtagits.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000