När aktualiseras olaga intrång?

FRÅGA
Hej! Jag tränar parkour, vilket betyder att jag ofta vistas på murar och väggar som jag använder som hinder i min träning. Vilka regler gäller när man vistas på tex ett område som ägs av MKB? Får de kasta ut oss hur som helst, samt vem får lov att göra vad? Räknas det som olaga intrång att vistas på platsen alls, eller var går gränsen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för vad som gäller för olaga intrång samt när en person har rätt att avvisa någon från sin mark.

Din fråga regleras i brottsbalken (brb).

När aktualiseras olaga intrång?

I 4 kap. 6 § andra stycket brb sägs att: Intränger eller kvarstannar någon eljest obehörigen i kontor, fabrik, annan byggnad eller fartyg, på upplagsplats eller på annat dylikt ställe, dömes för olaga intrång till böter.

För att olaga intrång ska föreligga krävs att någon intränger eller kvarstannar obehörigen i någon av de typerna av platser som räknas upp i paragrafen.

Att intränga eller kvarstanna innebär att man berett sig tillträde till en plats genom att ta sig genom ett fysiskt hinder av något slag (exempelvis staket). En plats som allmänheten har tillträde till kan man inte "obehörigen tillträda". Således kan man räkna med att så fort man är tvungen att klättra eller bryta upp något för att komma åt en viss plats gör att olaga intrång kan aktualiseras.

Således kan väktare eller annan behörig personal avvisa dig från platsen. Det är enbart väktare och polis som fysiskt får avlägsna dig från platsen. Men skulle du ignorera någon annans anvisning om att avlägsna dig från sådant område riskerar du att göra dig skyldig till ofredande (4 kap. 7 § brb).

Slutsats

MKB förstår jag äger lägenhetshus och tillhörande innergårdar. Innergårdarna är platser som allmänheten har tillträde till och därmed kan du inte göra dig skyldig till olaga intrång förutsatt att gårdarna inte är inhägnade eller på annat sätt är hänvisade till enbart de som bor där eller liknande. Däremot har ni självklart inte tillåtelse att vistas i lägenhetshusen hur som helst utan att riskera att göra er skyldiga till olaga intrång eller ofredande.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1096)
2021-01-26 Hemfridsbrott eller olaga intrång
2021-01-26 Brottsligt att smygfilma under sex?
2021-01-24 Gränsdragning för ofredande
2021-01-24 Jag har blivit anmäld för grov kvinnofridskränkning - vad händer nu?

Alla besvarade frågor (88495)