När aktualiseras hemfridsbrott?

FRÅGA
Gäller hemfrudszonen även hyreshus tex en uteplats i markplan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för när brottet hemfridsbrott aktualiseras.

Din fråga regleras i Brottsbalken (Brb)

Hemfridsbrott - 4 kapitlet. 6 § Brb

Paragrafen har följande lydelse i första stycket:

"Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter."

En brottsbestämmelse är uppbyggd av s.k rekvisit, det kan bäst beskrivas som omständigheter som ska föreligga (bevisas) för att vi ska kunna konstatera att ett brott har begåtts. I denna paragrafen kan jag utläsa ca 3 stycken (4 punkten är exempel på vad som avses med bostad). Dessa är att "man ska":

olovligenintränga eller kvarstanna där annan har sin bostad oavsett om det är,(rum, hus, gård eller fartyg)

Din fråga fokuserar på vilket område som omfattas av denna bestämmelsen. Det enkla svaret på den frågan är att området måste vara din bostad och att personen som gör ett intrång eller kvarstannar har berett sig tillträde genom att komma över ett fysiskt (staket, mur etc) eller psykiskt hinder (ex bara för dörren är olåst så kan det fortfarande vara ett intrång).

Vi kan alltså konstatera att det är din bostad som omfattas. Det är oavsett om det är en bostadsrätt, fast egendom eller, som i ditt fall, en hyresrätt. Om du har en uteplats som tillhör din bostad får ingen olovligen vistas där utan att riskera att begå hemfridsbrott.

Detsamma gäller din hyresvärd. En hyresvärd får inte fritt besöka eller uppehålla sig i sin hyresgäst lägenhet. Det kan aktualisera hemfridsbrott.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1126)
2021-02-27 Finns det någon lagbestämmelse mot "hämndporr"?
2021-02-26 Är det lagligt att säga n-ordet?
2021-02-25 Fota i smyg
2021-02-25 Olaga hot m.m.

Alla besvarade frågor (89601)