När aktualiseras förtal och kan man anmäla personer som bor utomlands för brott?

Hej! En person la ut mina bilder på nätet inklusive mitt namn och adress och anklagade mig för bedrägeri. Detta personen bor nämligen i annat land utanför europa. Många av hans followers delade vidare inlägget samt några sa saker som liknar förtal om mig. Jag har anmält flera gånger inlägget på facebook som tog bort inlägget men personen i fråga la ut liknande inlägg för femte gånger nu och samma personer gör samma skadliga kommentarer. I sista inlägget la han ut mina person utgifter inklusive min address. Kan jag anmäla honom till polisen trots att han bor utomlands, samt de som delade inlägget och de som gjorde skadliga kommentarer??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för när brottet förtal aktualiseras samt om det kan vara några andra brott som aktualiseras i ditt fall. Jag tänker även redogöra kort för vad som gäller om man anmäler personer bosatta utomlands för brott i Sverige.

Din fråga regleras i brottsbalken (Brb).

När aktualiseras förtal?

Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken. För att ett brott ska vara aktuellt krävs att vissa rekvisit ska vara uppfyllda. Det vi inom juridiken kallar för rekvisit kan enklast beskrivas som förutsättningar som måste föreligga för att en person ska kunna hållas ansvarig för brott. Huvudregeln för alla brott är att de ska begås uppsåtligen (1 kap. 2 § Brb).

De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att regeln ska bli tillämplig är att någon ska peka ut en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller bara lämnar en uppgift som är ägnad att andra ska missakta den personen.

I andra stycket nämns under de omständigheter då gärningen anses försvarlig, och man kan undgå ansvar. För att omfattas av undantaget krävs att 1. Det får anses försvarligt att lämna uppgiften och 2. Att man åtminstone hade skäl till att anta att uppgiften var sann. Således får man göra en intresseavvägning.

Det finns däremot ett undantag till denna lag som medför ansvarsfrihet för den som begår förtal. Det är om uppgiften anses som berättigad med hänsyn till omständigheterna och att det finns grunder för ens påstående (5 kap. 1 § andra stycket Brb).

Finns det andra tänkbara brott?

Om det är så att personerna vet om att du inte begått något brott eller haft anledning att anta att du inte begått brottet förtal kan dessa dömas till falsk tillvitelse eller obefogad angivelse enligt 15 kapitlet. 6 § brb. Detta förutsätter dock att personen har anmält dig till polismyndigheten eller liknande myndighet.

Vad händer om man anmäler personer bosatta utomlands för brott?

Det finns en möjlighet att anmäla brott som begåtts utomlands eller av sådana som är bosatta utomlands. Således ska svensk polis vidarebefordra ärendet till det landets polismyndighet där personen är bosatt.

Slutsats

Det du blivit utsatt för är enligt min bedömning förtal. Misstänker man att man blivit utsatt för brott ska man alltid vända sig till polisen. Alla som vidarebefordrat informationen kan ha begått brottet förtal.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo