När aktualiseras förtal?

FRÅGA
Hej 1.Är det lagligt att skriva ut namn på en person (i enen grupp på facebook.)som inte skött sina affärer rätt.dvs sålt en vara och inte skickat enligt ök. 2. Är det lagligt att ha en grupp på facebook där medlemmarna skall lägga upp namn på personer som säljer något som de sedan inte skickar De går heller inte att få tag på personen som sålt varan. Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den tänkbara bestämmelsen som kan aktualiseras är förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att regeln ska bli tillämplig är att någon ska peka ut en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller bara lämnar en uppgift som är ägnad att andra ska missakta den personen. I andra stycket nämns under de omständigheter då gärningen anses försvarlig, och man kan undgå ansvar. För att omfattas av undantaget krävs att 1. Det får anses försvarligt att lämna uppgiften och 2. Att man åtminstone hade skäl till att anta att uppgiften var sann. Således får man göra en intresseavägning.

För att kort svara på din fråga så är det alltså inte så att det utgör förtal omedelbart för att dessa uppgifter publiceras. Däremot så ska yppandet av uppgifterna vara försvarliga och förankrat i sakliga skäl. Att enbart dedikera en facebook sida till att hänga ut personer i är inte att rekommendera av flera skäl. Meddelandet bör även vara riktat mot en avgränsad grupp berörda individer.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (904)
2020-01-31 Kan en fråga ställd på ett allmänt forum utgöra förtal?
2020-01-30 Förtal på grund av dålig referens
2020-01-30 Kan lögner från son och hans fru utgöra förtal?
2020-01-30 Är det förtal när styvmor påstår stöld som inte ägt rum?

Alla besvarade frågor (77204)