FrågaSTRAFFRÄTTBedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB14/07/2020

När aktualiseras bedrägeri?

Hej

För några veckor sedan skulle jag skicka några tusen kr till Iran till en nära vän och jag är med i telegram där finns grupper som man kan köpa eller sälja olika hushålls grejer m.m jag skrev ett inlägg att jag har svenska kr och utbytte vill ha rial i Iran. En person i gruppen har hört av sig till mig och skrev att han vill hjälpa mig med det och han skickade sin svisch nummer och kopia av sin id kort och för att jag ska svischa honom först och sedan inom några timmar eller en dag ska han sätta in pengar i min väns bankkonto i Iran. Men det har gått några veckor nu men han har inte kunnat sätta in iranska valuta. Efter två dagar har jag sagt till personen att han måste svischa tillbaka mina pengarna men han säger att jag måste vänta tills han får pengarna tillbaka av någon annan som han lämnade till och sedan ska han svischa det till mig. Vad ska jag göra? Ska jag polisanmäla honom för bedrägeri? . Tack för svaret !

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga tänker jag redogöra för när brottet bedrägeri aktualiseras.

Din fråga regleras i brottsbalk (brb).

När aktualiseras bedrägeri?

Det brottet som kan tänkas föreligga är bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Således krävs det att personen uppsåtligen (jfr 1 kap. 2 § Brb) vilselett motparten. Gärningen ska ha inneburit skada för dig och vinning för motparten. Det får anses vara så i fallet då motparten nu har berikat sig på den insättning du gjort till hans konto. Gärningen behöver inte bedömas som bedrägeri i lagens mening, utifrån det du tar upp i frågan kan jag inte avgöra detta. Om det föreligger brott kan skadan ersättas genom skadestånd för ren förmögenhetsskada (2 kap. 3 § Skadeståndslagen).

Brottet olovligt förfogande kan också aktuliseras. Den som olovligen befattar sig med annans egendom, exempelvis tar egendom som tillhör annan, kan göra sig skyldig till brottet olovligt förfogande enligt 10 kapitlet 4 § brottsbalken.

Slutsats

I ditt fall verkar det som denna personen vilselett dig att tro att han kunde förmedla transaktionen till Iran. Om så är fallet kan bedrägeri vara aktuellt. Vidare kan det även vara så att han riskerar att begå brottet olovligt förfogande då han nu vägrar ge tillbaka de pengar du anförtrott honom med. Du ska alltid polisanmäla om du misstänker att du blivit utsatt för brott.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare