När adoptivsyskon kan ärva

2017-11-08 i Arvsordning
FRÅGA
Min fråga gäller arvsrätt och testamente efter min syster som är krigsbarn från Finland och som adopterades av ett svenskt par och är svensk medborgare. Hon bor sedan i våras i ett demensboende då hon har drabbats av Alzheimer. Hon har kvar sin lägenhet men den måste tömmas och säljas enligt hennes gode man. Systerns möbler och värdesaker ska magasineras och lägenheten ska säljas för att finansiera boendet på vårdhemmet. Gode mannen har inte hittat något testamente och är osäker på vem som ärver henne. Hon har inga barn. Hennes man har avlidit och adoptivföräldrarna likaså. Förutom min syster hade de adopterat tre andra barn. Min syster har inte kontakt med dem. Av oss syskon i Finland är fyra kvar i livet. Vi var nio totalt. Min fråga är: Är det hennes adoptivsyskon som ärver henne? Ärver de henne oavsett ev. testamente? Om det finns testamente hos någon advokatbyrå hur kan man spåra det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två olika sätt att ärva på. Antingen genom testamente, eller genom lag. Eftersom du inte nämner något om att det finns ett testamente, utgår jag ifrån den legala arvsrätten som regleras i ärvdabalken.

Huvudregeln inom den legala arvsrätten är att endast de som lever kan ärva [1 kap 1 § ärvdabalken].

Det finns en viss ordning som man ärver i beroende på vilken relation man har till den avlidne. Huvudregeln är att den avlidnes barn ärver i första hand [2 kap. 1 § ärvdabalken]. Om några barn inte finns och inte heller någon efterlevande make, går arvet vidare till den avlidnes föräldrar [2 kap. 2 § ärvdabalken].

Din systers adoptivföräldrar ses som hennes riktiga föräldrar och hon ses vidare som deras barn. När din syster adopterades blev hon likställd som adoptantens riktiga barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar, och de har samma arvsrätt till henne som hon har till dem [4 kap. 8 § föräldrabalken]. De barn som blev adopterade med henne betraktas som hennes syskon och ska enligt arvsordningen ärva när båda föräldrarna är döda.

Arv genom testamente

Testamente är ett alternativ till den arvsrätt som gäller enligt lag. Om du är över 18 år är det tillåtet att testamentera även till andra som inte är ens barn eller släktingar [9 kap. 1 § ärvdabalken]. Problematiken i ditt fall ligger väl snarare i att något testamente inte har hittats och att det inte går att klargöra om något finns. Testamenten behöver inte registreras för att bli gällande och det finns inget officiellt ställe för testamentsförvaring, utan du kan förvara det i ett bankfack, hemma eller hos någon du litar på. Av denna anledningen kan det vara väldigt svårt att hitta det om det skulle finnas.

Utefter den informationen jag nu fått av dig bedömer jag därför att det är din systers adoptivsyskon som ärver och att det är svårt att hitta ett testamente om det inte är registrerat. Din syster skulle kunna upprätta ett testamente som säger att andra än hennes adoptivsyskon ska ärva, om hon är i stånd att göra det med tanke på hennes demens och givetvis också om hon vill testamentera.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Matilda Hetlesaether
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1666)
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen

Alla besvarade frågor (95782)