Några frågor kring bevisningen i mål om rattfylleri

2018-02-12 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej.Jag har råkat ut för följande. 201501 så körde jag min redskapsbärare på vår privata väg för att dels ta bort vägbulor som min granne gjort på vägen, men även en brevlåde ställning som stod farligt på vägen, detta gjorde jag i vredesmod då jag höll på at tkrocka med denna. Granne ringde då polisen som kom och tog med mig till sjukhuset för att ta prover, då grannen sagt, inte sett, eller på något sätt kan avgöra om jag druckit eller ej. Jag erkänner att jag kört, då detta inte framgår på den film grannen tagit. Jag hade vid detta tillfälle inte druckit en droppe då jag kommit hem från arbetet. Blodproven vsiade att jag hade för höga halter vilket jag ej ifrågasätter då jag drack, 2,5-3 liter stark vin för att lugna ned min vrede mot grannen, för det han gjort.Bara på indicier så fälls jag för grov rattfylla, då dom hävdar eftersupning. Jag dömdes till 4 mån, fängelse, blev av med samtliga behörigheter, trots att domen är överklagad, och skall tas upp Hovrätten. Fordonet jag framförde var ett arbetsredskap av klass2, fanns absolut ingen fara för någon, och jag hävdar att jag ej druckit.Enligt rättsmedicin och deras utlåtande om eftersupning väger högre än vad som faktiskt skett, kan det gå till så. Finns det någonstans man kan vända sig för att ny bedömning av de handlingar som RMV gjort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du beskriver att du har blivit dömd för grov rattfylla samt dömts till fängelse i 4 månader. Du är missnöjd med domstolens tillit rättsmedicinalverkets (RMV:s) utlåtande samt undrar om man kan få handlingarna bedömda igen. Jag ska därför dels svara på huruvida du kan vända dig till RMV på något sätt. Jag ska även nämna något bevisningen i ett brottmål.

Rättsmedicinalverkets utlåtande

RMV är en svensk statlig myndighet belägen i Linköping. De biträder bl.a. polis och åklagare i brottsutredningar. Det är följaktligen RMV som analyserar t.ex. blodprov i utredningar angående rattfylla. En enskild har ingen möjlighet att kräva en omprövning av RMV. Det är myndigheterna som ger RMV uppdrag. Du kan således inte vända dig till RMV

Något om bevisningen i en domstol

Du verkar vara missnöjd med hur domstolen har sett på bevisningen i ditt mål. Jag ska därför göra några allmänna uttalanden om bevisningen i brottmål.

RMV:s uttalanden är självfallet inte bindande för domstolarna. Det är domstolarna som ska avgöra om det kan anses bevisat att du förde fordonet under påverkan av alkohol. Man brukar i dessa sammanhang tala om att det ska vara visat "utom rimligt tvivel" att den misstänkte har gjort det som påstås. Det är åklagaren som har bevisbördan i brottmål. Detta innebär att det är åklagaren som ska lägga fram all relevant bevisning. När det gäller vissa invändningar från den misstänktes sida, som kan vara svåra för åklagaren att motbevisa, medges åklagaren dock ibland en bevislättnad. Jag förstår din beskrivning som att du visserligen erkänner att du har druckit, men att detta har skett efter att du körde fordonet, varför du ej ska dömas för rattfylla. Detta lär utgöra ett sådant påstående som åklagaren generellt lär ha svårt att motbevisa. Jag kan inte uttala mig om åklagaren har medgivits en viss bevislättnad i ditt fall eftersom jag inte har tillgång till domen, men så kan vara fallet. Det kan även vara så att domstolen helt enkelt inte trodde på ditt påstående om att du drack efter du kört fordonet. Detta bör framgå av domen.

Sammanfattning samt hur du bör gå vidare

Jag har således konstaterat att du inte kan vända dig till RMV för att få en omprövning där. Om du är missnöjd med domen ska du - precis som du har gjort - överklaga den. Jag rekommenderar dig då att försöka få fram bevisning som styrker att du inte var påverkad vid tiden då du körde fordonet, kanske kan det finnas något vittne eller dylikt som kan styrka att du drack efteråt. Desto mer sådan bevisning du kan få fram desto svårare får åklagaren det. Återkallelsen av ditt körkort m.m. är såvitt jag kan se korrekt, trots att du överklagat tingsrättens dom (se 5 kap 5 § körkortslagen). Om du vill angripa återkallelsen av körkort m.m. får du överklaga dessa beslut. Vid kortare följdfrågor är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (539)
2018-05-24 Trafikbrott?
2018-05-24 Vad blir den normala påföljden av att köra en trimmad moped klass 2?
2018-05-24 Fler konsekvenser än spärrat körkort?
2018-05-17 Är det ett brott att panikbromsa vid rödljus?

Alla besvarade frågor (54438)