Någon har spridit en bild jag tog av misstag på mina nakna bröst. Är det ett brott?

FRÅGA
Hej.I våras råkade jag lägga upp en bild på en säljsida på facebook. Jag skulle sälja en lampa och i lampskärmen reflekterades mina nakna bröst utan min vetskap. Jag la upp den men fick en kommentar efter några sekunder om mitt misstag och jag raderade bilden inom 30 sekunder. Denna tjej som kommenterade misstänkte jag direkt att hon säkert printat bilden eller liknande men sen hörde jag inget om bilden och glömde bort det. nu idag fick jag höra på ryktesvägar att bilden är spridd till stora delar av stan och jag misstänker att det är denna tjej som spridit den, då jag har svårt att tänka mig att så många andra hann se den på den korta stunden och dessutom att någon skulle ha hunnit reflektera över vad man såg i skärmen när jag själv inte ens såg det.Jag får väldigt mycket ångest av att en bild på mina bröst sprids runt ryktesvägar.Vad kan jag göra för typ av anmälan och hur fel är detta av personen som gjort det och vad kan hända?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Spridandet av bilden kan utgöra ett brott:

Enligt brottsbalken 4 kap. 6 c § första stycket femte punkten sägs det att den som gör intrång i någon annans privatliv genom att sprida bild på någons helt eller delvis nakna kropp, döms för olaga integritetsintrång, ifall spridningen av bilden är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör.

Minimistraffet är böter och maxstraffet är fängelse i högst två år. Skulle spridandet av bilden med hänsyn till syftet och övriga omständigheter vara försvarlig ska dock inte personen som spridit bilden dömas för brottet.

Ifall förutsättningarna för brottet skulle uppfyllas kan gärningen utgöra ett brott. Därför kommer jag kort gå igenom vilka förutsättningar som krävs för att det ska vara att anse som ett brott.

1. Personen ska ha gjort intrång i ditt privatliv…genom att sprida en bild:

Enligt motiven till lagen (prop. 2016/17:222) är en bild en stillbild eller rörlig bild. Ifall integritetskänsliga uppgifter sprids till större kretsar utgör det ett intrång i privatlivet, eftersom spridandet av bilden skett mot bildinnehavarens giltiga samtycke.

Det ska vara mer än ett fåtal personer som fått bilden tillgänglig. Det krävs inte att ett stort antal personer har sett bilden, utan att bilden ska finnas tillgänglig för personerna att se. Är bilden spridd till stora delar av stan borde den ha spridits till mer än tio personer, vilket brukar vara kravet på hur många som ska ha fått bilden tillgänglig. I de fåtal domar som finns (eftersom brottet är relativt nytt) har bilderna spridits på sociala medier eller på porrsidor, vilket uppfyllt kravet på spridning.

2. Bilden ska vara på helt eller delvis den nakna kroppen

Motiven till lagen menar att denna förutsättning tar sikte på detaljerade eller explicita bilder som helt eller delvis exponerar människokroppen utan kläder. Exempelvis en bild på någon som byter om eller duschar. Det verkar alltså vara en viktig omständighet hur mycket den nakna kroppen syns, eftersom kravet är att det ska vara tydligt och uttryckligt. Dessutom ska det framgå att bilden är på just dig.

Tanken är att det inte ska vara straffbart att sprida en bild på vilken kroppsdel som helst som är oklädd. Däremot är det otydligt hur stor del av kroppen som ska vara synlig. De domar som kommit från hovrätten har inte konkretiserat om bilderna varit helt eller delvis på den nakna kroppen, utan bara konstaterat att det varit bilder på målsägandens nakna kropp.

3. Spridningen ska vara ägnad att medföra allvarlig skada för den bilden rör

Spridningen ska enligt lagmotiven leda till negativa konsekvenser för den bilden är på, såsom psykiskt lidande. I en dom från hovrätten hade dessutom den som blivit utsatt för brottet fått eksem som kommit till följd av den oro hon haft över spridningen av bilden. Sedan är det också av betydelse vilken typ av bild det är och i vilken omfattning bilden har spridits. Att spridningen ska vara ägnad att medföra en allvarlig skada betyder att det är tillräckligt att den aktuella gärningen typiskt sett leder till en sådan skada.

4. Spridandet av bilden ska inte anses försvarlig med hänsyn till syftet och övriga omständigheter

Exempel på omständigheter som kan göra spridandet av bilden försvarlig är t.ex. ifall det funnits ett samhälleligt intresse, nyhetsförmedlingsintresse eller liknande i det enskilda fallet. Utifrån de omständigheter du nämnt bör inte ett sådant intresse finnas.

5. Uppsåt

Personen som har spridit bilden måste ha uppsåt, dvs. ha vetskap eller varit likgiltig/nonchalant om att hon gjort gärningen. Gärningspersonen ska ha uppsåt till att hon har gjort intrång i ditt privatliv genom att sprida en bild på din nakna kropp. Dessutom krävs uppsåt för att det medfört allvarlig rädsla för den bilden rör.

Gör en polisanmälan

Det jag rekommenderar dig att göra är att göra en polisanmälan, för då utreds det ifall ett brott har begåtts. Har ett brott begåtts har du också rätt till skadestånd i form av kränkningsersättning.

För att någon ska dömas till ett brott krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att gärningen har begåtts. Då behöver det bl.a. bevisas att det just är den person du misstänker som har spridit bilden, hur många som har fått bilden tillgänglig och att personen hade vetskap om det han eller hon gjorde. Det polisiära kommer att utreda detta genom en förundersökning, ifall det kan antas att ett brott har begåtts.

Hoppas att detta gav dig vägledning!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (914)
2020-03-31 Olagligt med smygfotografering?
2020-03-31 En makes våld mot fru och barn. Vad bör man göra?
2020-03-30 Är det ofredande att svara på ett meddelande när något bett mig sluta kontakta dem?
2020-03-29 När är det lagligt eller olagligt att spela in samtal?

Alla besvarade frågor (78757)