Någon har skrivit information om mig som inte stämmer - vad kan jag göra?

FRÅGA
en person har till mig skrivit osanningar som jag känner är mycket orättvist och som jag känner mig kränkt för, kan jag göra något rättsligt åt det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att någon har skrivit information om dig som inte är sann och att du vill veta hur du kan gå tillväga för att bemöta detta.

Förtal

När en person pekar ut en annan person som brottslig, klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar information om en person som syftar till att väcka missaktning hos andra människor så aktualiseras bestämmelsen om förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Det krävs enligt lagen även att denna information kommer någon annan person tillhanda, dvs att informationen når någon ytterligare som inte omfattas av dig eller personen som spridit informationen. Ett yttrande som skulle kunna klassificeras som förtal kan under vissa omständigheter vara tillåtet. En sådan situation kan till exempel vara om personen som spridit informationen hade en skyldighet att uttala sig eller om det kan anses vara försvarligt att lämna uppgiften som spridits. Att sprida information som omfattas av bestämmelsen förtal kan vara tillåten om informationen är sann, det blir då den person som spridit informationen som får i uppgift att bevisa att informationen var sann.

Förolämpning

Ett annat brott som aktualiseras kan även vara förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken). Detta brott blir tillämpligt när någon riktar beskyllningar, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot en annan person. Uttalandet måste ha som syfte att såra en annan person för att bestämmelsen ska aktualiseras.

Vad du kan göra nu?

Utgångspunkten vid både förtal och förolämpning är att åtal ska väckas genom enskilt åtal. Detta innebär att du som potentiellt brottsoffer väcker åtal istället för att en åklagare gör det. Det ska även påpekas att det inte är möjligt att, utifrån den lämnade information, avgöra om ett brott har begåtts eller inte. Om du dock önskar att väcka enskilt åtal så gör du det genom att lämna in en stämningsansökan till domstolen (47 kap. 1 § Rättegångsbalken).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1215)
2021-06-07 Får man kalla polisen för "byling"?
2021-06-03 Får arbetsgivare yppa personliga uppgifter till anhöriga om anställda?
2021-06-03 Förtal i bok och podcast?
2021-05-31 Preskriptionstiden för grovt förtal

Alla besvarade frågor (93124)