Någon har hotat mig och sagt främlingsfientliga kommentarer, vad gör jag?

Hej En kvinna hotade mig muntligen att hon skulle skjuta mig. Samt främlingsfientliga kommentarer. Jag vet vem hon är och var hon bor. Det finns inga som hörde det

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du kan göra efter att ha blivit hotad och blivit föremål för främlingsfientliga kommentarer.

Din fråga regleras i regeringsformen (RF) och brottsbalken (BrB).

Yttrandefrihet gäller i Sverige med vissa begränsningar

Yttrandefrihet är en grundlagsstadgad rättighet i Sverige (2 kap. 1 § första stycket p 1 RF). Rättigheten är dock relativ, vilket innebär att det finns vissa begränsningar av rättigheten i lag (2 kap. 20 § första stycket p 1 RF). Handlingar som exempelvis olaga hot, hets mot folkgrupp och förtal är en sådana gärningar som inskränker på yttrandefriheten.

Främlingsfientliga kommentarer kan uppfylla rekvisiten för hets mot folkgrupp

Den som i ett uttalande uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck kan dömas för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år (16 kap. 8 § första stycket BrB). Påföljden blir böter om straffet anses vara av ringa grad. (16 kap. 8 § första stycket BrB). En främlingsfientlig kommentar kan uppfylla kriterierna för brottet och kan därmed vara olagligt.

Hot om att skjuta någon kan uppfylla rekvisiten för olaga hot

Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 5 § första stycket BrB). Att skjuta någon är en brottslig gärning, vilket talar för att den första förutsättningen är uppfylld. Ett sådant uttalande bör även typiskt sett anses framkalla allvarlig rädsla för ens egen säkerhet till person hos mottagaren. Det krävs inte heller at hotet behövde vara objektivt farligt.

Avslutningsvis kan du ha blivit föremål för två brott, hets mot folkgrupp och olaga hot. Du kan anmäla brotten trots att det inte finns några vittnen! Vid olaga hot brukar det ofta stå ord mot ord. För att anmäla brott kan du ringa 114 14 eller besöka en polisstation.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Chantal KryouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”