Myndigt barn som hotar föräldrar och åtgärder

FRÅGA
Min fråga är. Vi har en snart 19 år gammal dotter/styvdotter inneboende hos oss som valt att hoppa av skolan, hon skall förhoppningsvis komma igång och söka jobb nu. Hon har jobbat hela sommaren så möjlighet till jobb finns helt säkert, men denna unga vuxna är inte lätt att försöka uppmuntra till jobb. Vårat problem är att hon är både verbalt elak mot mig/styvmamma och går på, slår på sin pappa och slår sönder grejer och inredning i vårat hem. Mordhotats mig och har gjort vid Minst två tillfällen. Vi vill att hon skall flytta ut då vi är rädda för att hennes beteende skadar våran gemensamma dotter på 3 år då hon skriker som en dåre rent ut sagt och säger massor med avkvädes ord till mig och sin far och slåss och hotar och beter sig jätte illa så vi alla mår dåligt och främst 3 åring en som nu fått genomleva hennes dåliga beteende i 3 år. 19 åringen hjälper inte till med något här hemma utan bara är. Detta har hållt på hela 19 åringens/hennes uppväxt. Har man försökt ställs små krav eller minsta lilla något som hon inte velat att man sagt så har hon blivit helt galen. Så detta är inget nytt beteende. Så nu orkar vi inte bli psykisk misshandlade, hotade och attackerad av henne nåmera. Så min fråga. Hur kan vi få ut henne ur vårat hem utan att hon verkställer sina hot om att komma och slå sönder hela vårat hem, krossa alla rutor och slå sönder mig/döda mig? Vi behöver hjälp Nu.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att ni vill att dottern ska flytta ut från er gemensamma bostad men utan att hon ska verkställa hoten hon har sagt. När jag besvarar din fråga så kommer jag att använda mig av föräldrabalken, FB och brottsbalken, BrB.

Underhållsskyldighet

Som förälder så har man underhållskyldighet för sina barn som är under arton år (7 kap. 1 § FB). Den skyldigheten upphör däremot när barnet har fyllt arton år men väljer barnet att fortsätta plugga och gå i gymnasiet så är man underhållsskyldig fram till att barnet fyllt tjugoett år (7 kap. 1 § andra stycket FB).

Det innebär att om din/er dotter har hoppat av skolan och är nitton år så har underhållskyldigheten enligt föräldrabalken upphört.

Olaga hot

Om man tänker sig att hennes hot har varit menade att framkalla allvarlig rädsla för din eller annans personliga säkerhet, egendom, frihet eller frid så kan hon dömas för olaga hot (4 kap. 5 § BrB).

Då du vill förhindra att hon inte förverkligar något av hoten så tänker jag inte gå in på eventuell skadegörelse och vad ni kan göra om hon tar sönder en fönsterruta för det skulle ge er rätt till ersättning. Är du intresserad av att veta vad ni kan göra då för att få ex ersättning så ställ gärna en följdfråga.

När det kommer till olaga hot så döms man till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 5 § BrB). Jag skulle säga att det är en allvarlig åtgärd att anmäla henne för det och kan leda till att situationen förvärras.

Kontaktförbud

Du skulle kunna försöka göra så hon får kontaktförbud vilket innebär att hon inte får besöka eller på annat sätt ta kontakt med er eller förfölja er (1 § lagen om kontaktförbud). För att kontaktförbud ska meddelas så ska det finnas en risk för att hon kommer att begå brott mot er, förfölja er eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avser att skydda, vilket skulle vara er (1 § andra stycket lagen om kontaktförbud).

Kontaktförbud är mindre ingripande än att anmäla henne för olaga hot men är fortfarande inget jag tycker ni ska se lätt på.

Sammanfattning

Jag har bara gett dig en överblick i vad ni kan göra och då det verkar vara väldigt allvarligt så är mitt råd att ni bokar tid med en jurist på Lawline via vår hemsida eller kontaktar annan jurist som kan göra en mer omfattande bedömning.

Tänk efter innan ni anmäler eller går vidare rättsligt med de åtgärder jag har nämnt för jag skulle säga att de är en sista utväg. Situationen förvärras ofta om man går till domstol eller liknande.

Hoppas att du fick svar på din fråga och hjälp med hur du ska gå vidare med problemet!

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1177)
2021-06-04 Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?
2021-06-01 Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?
2021-05-30 Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?
2021-05-28 Utsatt för cyberstalking

Alla besvarade frågor (93151)