Muntligt löfte om rätt till bostad

2021-01-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Min pappa lovade muntligen att min farbror skulle få ett vid det tillfället obeboeligt hus (ej tomt eller fastighet) på deras gemensamma landställe (50/50 ägande) för drygt 20 år sedan. Efter det har min pappa och mamma skilt sig (10 år sedan), i bodelningen fick min mamma pappas del i landet. Numer ägs fastigheterna 50/50 mellan mamma och farbror. Det hus som lovades har renoverats och endast nyttjas de sista 2 åren av farbror och hans familj.Nu ska vi dela upp landet och farbror hävdar laglig rätt till det hus han enligt honom "fått" inklusive omkringliggande mark. Är det gamla muntliga löftet bindande i detta fall?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Muntliga löften om fastighetsöverlåtelse

Tillämplig lag är jordabalken, då jag utgår ifrån att frågan gäller fast egendom (1 kap 1 § JB).

Köp eller annan överlåtelse av fast egendom (som gåva) är bindande endast i de fall formkraven är uppfyllda - skrifltigt avtal, båda parter ska ha undertecknat avtalet, överlåtelseförklaring ska finnas och fastighetens namn ska anges i gåvobrevet (4 kap 29 § JB).

Om dessa krav inte är uppfyllda, är det inte en giltig gåva av fastigehten (4 kap 1 § JB).

Sammanfattning

Ett muntligt löfte om att ge bort en fastighet som gåva till någon är inte att anse som bindande, förutsatt att ovanstående krav inte är uppfyllda.

Din farbror har därmed inte laglig rätt till den fasta egendomen.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Amila Zahirovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2100)
2021-10-26 Måste en hyresgäst vara mantalsskriven på där den har en hyresrätt (lgh)?
2021-10-11 Bostadsarrende och hus på gemensamt ägd mark
2021-10-05 Måste man fråga grannar innan poolbygge?
2021-10-04 Krav på säkerhetsbeslag eller andra skydd på öppningsbara fönster

Alla besvarade frågor (96586)