FrågaKÖPRÄTTÖvrigt07/06/2023

Muntligt avtal om köp av fordon är bindande

Jag har gjort ett muntligt avtal av ett köp av en traktor med tillbehör där vi kommer överens om 52000 kr. Vi tar i hand på affären . Eftersom jag är bofast i Norge bestämmer vi att när Pengarna kommit till min Far som bor i Sverige så ska köpet genomföras. Jag Tar kort på registreringsbeviset och uppger även på Pengatransaktionen vad överföringen gäller. Vi har med andra ord ingått ett avtal. När vi ska genomföra köpet så vill han inte sälja kan man gå vidare med detta rättsligt? Eftersom jjag tycker han lurat mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Avtal ska hållas
Det är en grundläggande avtalsrättslig princip att avtal ska hållas. Det framgår även av avtalslagens (AvtL) portalparagraf 1 § första stycket AvtL att avtal är bindande. Det är endast för vissa former av avtal, t ex köp av fast egendom, som det finns ett skriftlighetskrav som innebär att muntliga avtal inte är giltiga. Du och säljaren har alltså ingått ett bindande avtal.


Bevisfrågan
Om det endast var ni två närvarande vid köpet kan det vara svårt att bevisa att ni ingick ett muntligt avtal. Utgångspunkten när det kommer till frågan om något verkligen skett är att den som påstår det också är skyldig att visa att det förhåller så – har bevisbördan för sitt påstående. Om det endast är ditt ord som står mot säljarens ord i frågan om ett avtal verkligen ingicks, räcker det oftast inte som bevisning. Att du ordnat med betalning och i efterhand berättat för andra personer om avtalet har emellertid visst bevisvärde i form av s k stödbevisning – bevisning som indirekt visar på att något inträffat. Trots denna stödbevisning är min spontana bedömning att det inte räcker för att styrka att du och säljaren ingått ett avtal.


Har du däremot ett vittne som var på plats hörde vad du och säljaren kom överens om, så har du mycket bättre möjligheter att styrka att köpet skett, och det kan i så fall vara värt att väcka talan i domstol om att säljaren ska förpliktas att fullgöra sin del av avtalet, dvs. leverera traktorn när du betalat för den. Det är i så fall något vi på Lawline skulle kunna hjälpa dig med.


Hur du kan gå vidare

Har du någon kompletterande fråga är det bara att ställa fler frågor till oss på Lawline. Du är även välkommen att boka tid med en av våra jurister, så kan vi ge dig personlig rådgivning via telefon.


Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!
Carl

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”