Muntligt avtal och avtalsinnehåll

2021-01-28 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Om någon lånar pengar av vänner/bekanta och lovar att betala tillbaka t.ex. det dubbla månaden efter, har man då juridiskt rätt till just det beloppet, eller är det bara det utlånade beloppet man har juridiskt rätt till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det din fråga rör är frågan om muntligt avtal och avtalsinnehåll. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt, vilket följer av att avtalslagen inte innehåller några generella krav på form av ett avtal. Ett avtal innehåller det parterna kommer överens om. Ofta beskrivs sättet som ett avtal kommer till stånd på som anbud-acceptmetoden, dvs. att den ena parten lämnar ett anbud, som den andra accepterar och då har parterna ett muntligt avtal (1-9 §§ avtalslagen).

I ditt fall nämner du att personen lånar pengar och lovar att betala tillbaka det dubbla. Det kan anses som ett anbud. Om parten därmed accepterar och ger den andra pengarna har denne accepterat anbudet och ett muntligt avtal har uppstått. Därmed är avtalsinnehållet att det dubbla ska betalas tillbaka.

Viktigt att konstatera är att för att rättsligt kunna genomdriva ett avtal måste parten kunna bevisa att det finns ett sådant. Muntliga avtal kan vara svåra att bevisa i och med att ord står mot ord. Det finns en generell regel inom civilrätten som innebär att den som påstår något också har att bevisa att så är fallet. Lyckas han bevisa detta går bevisbördan över på den andra parten, som i regel ska visa att omständigheten inte föreligger. Den som påstår att ett avtalsinnehåll exempelvis rör det dubbla beloppet har alltså bevisbördan för detta. Finns ingen sms-konversation, vittnen eller liknande kan detta bli svårt att bevisa i en rättegång, även om det inte är omöjligt. Rekommendationen är därför alltid att satsa på att ha skriftliga avtal.

I teorin har alltså personen rätt till det dubbla beloppet.

Vänligen,

Anna Liss
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (348)
2021-11-17 Kan företag ta betalt så fort jag gett dem mina uppgifter?
2021-10-25 Vad gäller när accept inte har samma villkor som anbudet?
2021-10-01 Är standardavtalet en del av anbudet när det är hänvisat till, men inte bifogat?
2021-09-30 Bokning av hotellrum

Alla besvarade frågor (97371)