Muntligt anställningsavtal

Jag har meddelat att jag kan tänka mig jobba hos en kommun nu i sommar. Jag har inte skrivit på ett anställningsavtal än då jag väntar på att ett annat erbjudande ska bli klart. Nu har kommunen skickat ett anställningsavtal via post till mig. Kan jag fortfarande tacka nej till tjänsten innan jag har skrivit på något eller är jag bunden muntligt till kommunen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett anställningsavtal brukar karakteriseras som ett konsensualavtal, vilket innebär att det är tillräckligt att parterna är överens för att ett avtal ska uppkomma. Det finns alltså inga särskilda formkrav för hur ett anställningsavtal ska ingås, det kan därför ske både muntligt och skriftligt. Om du tackar ja till ett arbetserbjudande under en viss tidsperiod så har du troligtvis ingått ett muntligt avtal med arbetsgivaren. Muntliga avtal är bindande, vilket framgår av Avtalslagen (AvtL) 3 § st. 2 där det framgår att muntliga anbud måste besvaras omedelbart för att vara bindande. Eftersom det är ett konsensualavtal så krävs det dock att arbetsgivaren haft för avsikt att avge ett bindande anbud om arbete och inte bara syftat till att se om du var intresserad av arbete och vilka möjligheter du isåfall hade att arbeta.

Utgångspunkten är enligt den latinska termen ”pacta sunt servanda” att avtal ska hållas, vilket är en grundläggande regel inom avtalsrätten som också gäller för anställningsavtal. Om du vill kringgå ett muntligt anställningsavtal och nekar att ett sådant avtal har ingåtts så är det upp till din motpart, alltså arbetsgivaren, att visa att du har ingått ett muntligt avtal för att du ska vara bunden. Eftersom du inte har skrivit på ett avtal så kan det bli svårt för arbetsgivaren att bevisa detta och du har då goda chanser att komma ifrån en oönskad anställning.

Något att tänka på är dock att arbetsgivare generellt inte vill anställa någon som inte vill arbeta hos dem och det kan därför vara bättre att kontakta arbetsgivaren och förklara situationen och försöka komma fram till en lösning som känns bra för er båda.

Om arbetsgivaren kan bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts och att du därmed är bunden av det så kan du säga upp dig. Du behöver inte ange något skäl för din uppsägning. Utgångspunken är att både arbetsgivare och arbetstagare har en minsta uppsägningstid om en månad, vilket framgår av LAS 11 §. Om det är över en månad kvar tills du ska börja jobba så kan du säga upp dig direkt och du behöver då inte börja arbeta eftersom uppsägningstiden räknas från dagen du säger upp dig. Viktigt att tänka på är att denna bestämmelse i LAS är semidispositiv och man kan därför ha avtalat om längre uppsägningstider genom kollektivavtal, LAS 2 §. Det är därför bra att kontrollera om det finns ett gällande kollektivavtal på arbetsplatsen.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp.

Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar.

Josefine RembsgårdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”