Muntliga avtal

2018-06-15 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej!För en vecka sedan kom jag och en blivande uppdragsgivare överens muntligt, och det som var kvar att göra, var att skriva kontrakt.Mitt i kontraktsskrivandet ändrar sig uppdragsgivaren och drar tillbaks allt.Hon tänker inte anlita mig, som vi muntligt hade kommit överens om.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Avtal ingås genom att ena parten lämnar ett anbud, alltså en form av avtalsförslag, medan den andre parten lämnar en accept på anbudet, alltså accepterar förslaget (1 § avtalslagen). Ingående av avtal kan ibland vara mer komplicerat genom långa förhandlingar, men anbud och accept är ändå alltid det som slutligen leder till att avtalet ingås. Det finns inga formkrav för att ett avtal ska anses ingånget, det kan således uppkomma både skriftligen och muntligen.

En utgångspunkt i avtalsrätten är pacta sunt servanda - avtal ska hållas. Detta innebär att er muntliga överenskommelse är att betrakta som ett avtal som ska hållas. Ni har alltså i och med den muntliga överenskommelsen juridiskt sett förpliktelser gentemot varandra. Det skulle teoretiskt vara möjligt för dig att stämma din motpart för kontraktsbrott på grund av att hon inte kommer hålla sig till sina förpliktelser enligt avtalet. Om än muntliga avtal också räknas som avtal och ska hållas så är det ur bevishänseende ofta svårt att visa att avtalet ingåtts. Skulle du välja att stämma din motpart, behöver du alltså ha något som visar på att ni ingått avtal, vilket ofta är svårt när man kommit överens muntligt, om än inte helt omöjligt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Rebecca Lundmark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (221)
2021-10-31 Vem ska bevisa om en swish rör sig om en gåva eller ett lån?
2021-09-30 Hur gör man om part inte lever upp till muntligt avtal?
2021-05-06 Ska ett muntligt avtal vara gällande?
2021-02-27 Inneboende vägra lämna?

Alla besvarade frågor (97352)