Muntlig uppsägning av anställd

FRÅGA
Hej, vi har en knepigt situation nu med en före detta anställd. En muntligt uppsägning från honom har skett sen 18 augusti 2015. Han blev sjukskriven 28 augusti- 25 september, anställning upphörde sista september enligt hans uppsägning. 6 oktober hörde han av sig och uppgav att han har en fortsatt sjukskrivning till 14 oktober och vill komma tillbaka jobba efter. Vi har då från 1 oktober ersatt honom med en ny personal. Han har nu vänt till sitt facket och uppgivit att han har blivit sparkade av oss, vilket är inte sant. Gäller inte muntligt uppsägning av anställde? och faktum att han inte informerat om en fortsatt sjukskrivning och uteblev från jobb?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då frågan gäller uppsägning i ett anställningsförhållande är lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) tillämplig. För att en uppsägning ska vara giltig måste den vara sakligt grundad enligt 7 § LAS. Saklig grund för uppsägning kan bl.a. vara olovlig frånvaro. Enligt 8 § LAS ska uppsägning ske skriftligt. I uppsägningsbeskedet ska det enligt samma bestämmelse anges hur en uppsägning kan ogiltigförklaras samt vad arbetstagaren ska göra för att begära skadestånd p.g.a. uppsägningen. Uppsägningsbeskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen och om detta inte är möjligt skickas som rekommenderat brev, detta framgår av 10 § LAS.

En muntlig uppsägning är giltig men formellt felaktig och kan medföra allmänt skadestånd enligt 38 § LAS. En muntlig anställning är dock inte giltig för statligt anställda enligt 9 § lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) då uppsägningen måste vara skriftlig.

Om en arbetstagare självmant vill säga upp sig uppställs det inga krav i LAS på att denna uppsägning bör vara skriftlig. Tänk dock på att det i kollektivavtalet kan finnas en sådan bestämmelse. Fastän en muntlig uppsägning är giltig kan det vara svårt för vardera part att bevisa att en uppsägning har skett. För statligt anställda måste dock uppsägningen ske skriftligt i enlighet med 10 § LOA.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84132)