Motsatsvis tolkning av brottet olovlig avlyssning

FRÅGA
Hej. När det gäller inspelning av telefonsamtal, känns det lite luddigt att man "motsättninsvis kan tolka bestämmelsen att det är tillåtet". Min fråga: finns det rättsfall som styrker att det är ok?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Legalitetsprincipen

Ett brott är en gärning som är förbjuden enligt lag (1 kap. 1 § Brottsbalken - här). Av detta följer att man inte kan straffas för något som straff inte är föreskrivet för.


Olovlig avlyssning

Vad gäller inspelning av telefonsamtal finns ett lagstadgat förbud i 4 kap. 9a § Brottsbalken (här) som täcker vissa situationer. I denna bestämmelse finns ett förbud mot att olovligen med hjälp av tekniskt hjälpmedel bland annat spela in telefonsamtal som man själv inte deltar i. Brottet kallas för olovlig avlyssning.

Detta brott täcker däremot inte den situationen då en person spelar in ett telefonsamtal som personen själv deltar i, om personen inte obehörigen berett sig tillträde till samtalet.


Slutsatsvis

Med tanke på att brottet olovlig avlyssning inte täcker situationen då den som spelar in telefonsamtalet själv deltar i detta, kan det konstateras att det inte finns något lagstadgat förbud mot nu nämnda gärning. Därmed kan man med stöd av 1 kap. 1 § Brottsbalken (här) motsatsvis konstatera att det är tillåtet att spela in telefonsamtal som man själv deltar i.


Stöd i praxis

I JO 2016/17 s 107 - där frågan var huruvida en patient har rätt att spela in ett telefonsamtal mellan henne och en läkare - yttrade JO följande:

"Det finns inte någon bestämmelse som ger en enskild rätt att spela in ett samtal som han eller hon har med en läkare. Å andra sidan finns det inte heller någon rättslig grund för att förbjuda en inspelning av sådana samtal."

Slutsatsen i JO:s beslut blev att utgångspunkten bör vara att det ska vara tillåtet för en patient att spela in ett telefonsamtal med en läkare när patienten själv deltar i samtalet.


Jag hoppas att detta svar var till hjälp!

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1201)
2021-07-23 Kan jag fällas för olaga hot om det blir ord mot ord? Hur mycket böter kan jag få?
2021-07-21 Kan skyltar med visst innehåll uppsatta på egen egendom utgöra olaga hot?
2021-07-19 Vem får polisanmäla ett brott?
2021-07-19 Olagliga uttalanden?

Alla besvarade frågor (94159)